25 juni 2021

Jonge ooievaars geringd in Kekerdom en Millingen aan de Rijn.

Op donderdag 24 juni zijn de jonge ooievaars in Kekerdom en Millingen aan de Rijn geringd door Holmer Vonk. Vogels worden voorzien van een ring voor onderzoek. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de overlevingskansen van vogels, hoe oud vogels kunnen worden en waar ze naartoe trekken. Wanneer een vogel een ring krijgt omgelegd, worden er verschillende gegevens verzameld. Er wordt gekeken hoe oud de vogel is, hoe groot de vogel is en in welke conditie de vogel verkeert. Wordt een geringde vogel later teruggevonden, dan worden de gegevens geanalyseerd en kunnen er conclusies worden getrokken. Het ringonderzoek wordt over het algemeen geregeld door het Vogeltrekstation en Sovon. Voor het ringen moeten de jongen uit het nest worden gehaald. Dit schaadt overigens het nest niet. De oude vogels houden tijdens het ringen toezicht vanuit de lucht of dak en keren na het ringen snel terug op hun nest. In de Ooijpolder staan inmiddels op veel plaatsen nesten waarin ooievaars jongen groot brengen. Holmer Vonk, gecertificeerd vogelringer uit Doesburg, neemt elk jaar de gelegenheid om de jongen uit het nest in Kekerdom en Millingen te ringen. Hiervoor was hij donderdagavond in de polder. Beide nesten zijn voor hem makkelijk toegankelijk met een ladder. Met hulp van enkele vrijwilligers werden in het Kekerdomse nest 2  en in Millingen bij de familie Gesthuizen in de tuin, 1 jonge ooievaar  geringd. Van het ringen zijn diverse foto’s gemaakt maar het schijfje in de camera is helaas kapot gegaan en nu wordt bekeken of er nog iets gered kan worden. Daarom hierboven de foto’s van vorig jaar, die toen gemaakt zijn door Herman Leensen. Gelukkig heeft Tonnie Hol van BD1 een film gemaakt voor de omroep en daaruit konden de volgende foto’s in Millingen worden gemaakt. zie de foto’s