9 juni 2021

Piet Cremers uit Beek overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat vannacht, op 96 jarige leeftijd, de erevoorzitter van schutterij B.U.B uit Beek, Piet Cremers uit Beek is overleden. Piet was het boegbeeld van de vereniging en heeft binnen de schutterij diverse functies en taken vervult. In september 2020 is hij nog gehuldigd voor zijn 75 jarig lidmaatschap. Piet was ook nog enige tijd lid van de gemeenteraad van Ubbergen. Piet was al enkele jaren weduwnaar en de laatste jaren woonde hij, tot zijn volle tevredenheid, in verzorgingshuis ’t Höfke in Beek. We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, de jongste is afgelopen zondag geboren, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Vrijdag is er voor eenieder gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Dit kan van 19:30 uur tot 20:30 uur in de brasserie van het Kulturhus.Let op! Het dragen van een mondkapje is daarbij verplicht! Zaterdag  19 juni zal er vanaf 11:00 uur een herdenkingsdienst worden gehouden. Helaas kan deze vanwege de geldende maatregelen alleen door genodigden worden bijgewoond. De dienst is overigens wel via een livestream te volgen:Https://tinyurl.com/BD1-livestream De livestream is toegankelijk vanaf 10:30 uur.

In memoriam Piet Cremers
In de vroege ochtend van 9 juni is onze erevoorzitter, Piet Cremers, op de leeftijd van 96 jaar overleden.
Piet was sinds 1 januari 1945 lid van onze schutterij. In 1949 werd de drumband opgericht. Hij behoorde tot de eerste leden hiervan, eerst als tamboer en later als tambour-maître.
In 1952 gaf de toenmalige voorzitter, Klaas Creemers, aan dat hij door zijn broze gezondheid genoodzaakt was om zich terug te trekken als voorzitter. De toenmalige koning, Sjef Stampaert, stelde voor om Piet te benoemen als voorzitter en zei letterlijk: “Hij is iemand die de vereniging zeer toegedaan is”. Aldus geschiedde. Later traden ook Hans Verploegen en Thé Stampaert toe tot het bestuur. Samen hebben zij schutterij B.U.B. verder uitgebouwd op de fundamenten die Sjef Stampaert, Gijs Verweij en Wim Jansen hadden gelegd.
In 1957 en 1981 is hij, samen met zijn geliefde echtgenote Bets, koningspaar van de schutterij geweest. Piet heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan onze prachtige vereniging.
Hij was betrokken bij het ontstaan van vele onderdelen binnen de schutterij. Ook heeft hij initiatieven genomen bij het organiseren van tal van evenementen, zowel binnen de vereniging als ook daarbuiten in het dorp Beek. Op 28 maart 1977 heeft hij de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.
Piet is voorzitter geweest tot 1991. Een citaat uit het jubileumboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van B.U.B.: “In het eerste nummer van het verenigingsblad De Heraut van 1991 kondigde Piet Cremers zijn afscheid als voorzitter aan. Negenendertig jaar had Piet inmiddels deze functie bekleed. Hij had de vele ups en downs van de vereniging aan den lijve ondervonden. Als jonge vent van net 27 jaar begon hij de kar te trekken en als jongbejaarde gaf hij de leidsels uit handen.”
Op de ledenvergadering van 3 mei 1991 is Piet benoemd tot erevoorzitter. Tijdens de afscheidsreceptie op 11 mei 1991 heeft hij de zilveren Kringonderscheiding mogen ontvangen. Vanaf dat moment heeft Piet nog lange tijd de bestuursvergaderingen bijgewoond. Vooral het drinken van een biertje na de vergadering vond hij altijd heel gezellig. Tijdens de schuttersfeesten in 2015 heeft Piet vervolgens ook nog de gouden Kringonderscheiding ontvangen.
In september 2020 heeft hij een medaille ontvangen i.v.m. zijn 75 (!!) jarig lidmaatschap. Ondanks het feit dat het achteruit ging met zijn gezondheid, toonde hij nog altijd interesse in zijn schutterij B.U.B.
Wij verliezen in Piet een schutter met een groot B.U.B. hart, iemand die een geweldige bijdrage heeft geleverd aan onze vereniging en een (ere)voorzitter die altijd trots is geweest op zijn schutterij.
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Bestuur schutterij B.U.B.