9 juni 2021

Berg en Dal gaat binnen bebouwde kom ratten bestrijden met luchtbuks

Geert Verriet van Verriet Dienstverlening in Ooij. Hij is gespecialiseerd in het bestrijden en afschieten van ratten.


De gemeente Berg en Dal gaat ratten bestrijden door ze neer te schieten met een luchtbuks. In het buitengebied gebeurt het al op deze manier. Hier is gebleken dat het heel effectief is. De gemeente gaat daarom ook binnen de bebouwde kom deze methode gebruiken. Andere manieren om ratten te bestrijden zijn verboden of ze werken niet goed. Zo is rattengif verboden omdat het slecht is voor mensen, andere dieren en het milieu. Het gebruik van kooiklemmen geeft te weinig resultaat. Bovendien sterven ratten in klemmen vaak een pijnlijke dood. Bij schieten zijn ze meestal meteen dood. Veiligheid. Het bestrijden van zwarte en bruine ratten met een geweer is sinds juli 2018 toegestaan. Het mag alleen onder strenge voorwaarden door mensen met een vergunning. De veiligheid van inwoners en andere dieren staat hierbij voorop. De gemeente gaat bijvoorbeeld niet op pleinen en in straten schieten. Ook wordt er alleen na zonsondergang geschoten. Er zijn dan minder mensen op straat. Daarnaast is er altijd een extra persoon aanwezig. Deze ‘buddy’ houdt samen met de schutter de omgeving in de gaten. De schutter en de buddy hebben allebei een warmtebeeldcamera. Met deze camera is goed te zien waar de ratten zitten. De provincie en de politie hebben inmiddels toestemming gegeven voor het schieten van ratten binnen de bebouwde kom. De Faunabeheereenheid Gelderland moet per deelgebied toestemming geven. De rattenbestrijder die de ratten gaat schieten heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De bestrijder gebruikt een luchtbuks geweer met een gedempt geluid. Voorkomen beter dan bestrijden. Rattenoverlast wordt meestal veroorzaakt door menselijk gedrag. Daarom kunnen inwoners zelf veel doen om overlast te voorkomen. Zoals vogels en eenden niet voeren, geen etensresten op het terras laten liggen en vuilniszakken kort voor het ophalen pas buiten zetten. Hierbij geldt dat voorkomen altijd beter is dan bestrijden. Meer informatie www.bergendal.nl/ongedierte-ratten. Als het rattenprobleem groot is, grijpt de gemeente in. Steeds meer bruine ratten. Het aantal bruine ratten neemt de laatste jaren landelijk flink toe. Sinds rattenvergif is verboden, is het steeds moeilijker om ratten te bestrijden. Daarom laat de gemeente ratten afschieten door een expert van het bedrijf Verriet Dienstverlening uit Ooij.