5 juni 2021

Dromenlab bij de Vijverhof in Berg en Dal.

Dromenlab op de Vijverberg

De KlokGroep wil graag van bewoners en belanghebbenden weten hoe zij De Vijverhof in Berg en Dal in de toekomst zien. Hoe zorgen we voor verbinding met de omliggende wijken? Hoe maken we een fijne plek van en voor mensen uit de omgeving? Aan welke voorzieningen op het terrein is behoefte? Wat vinden de toekomstige bewoners belangrijk in en om hun woning? Om aan te sluiten op de online inspiratiesessies van december jl. organiseerde KlokGroep samen met De Plekkenmakers een Dromenlab. Tot en met zaterdag 5 juni 2021 kon iedereen zijn of haar dromen delen via https://lnkd.in/d7DZBE5.  Maar ook fysiek was het mogelijk. Daarom organiseerden ze op 5 juni tussen 10.00 uur en 16.00 uur, op het terrein van de Vijverhof  buiten bij het oude restaurantgedeelte van de hoofdingang van De Vijverhof een markt, waar iedereen zijn of haar dromen kon invullen. Dit gold voor bewoners van het terrein, omwonenden, inwoners van de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen, ondernemers, organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud, iedereen was van harte welkom om mee te denken over de toekomst van het terrein. Bezoekers konden o.a. een droomkaart invullen en briefjes met hun ideeën op de borden plakken. En dat werd een succes. Zaterdag zijn er ca. 100 mensen geweest. Online hebben 161 mensen de enquête ingevuld. De kaarten in de brievenbus worden nog geteld! Deze resultaten worden nu verzamelend en hierover zullen ze een terugkoppeling geven via de website www.vijverhofbergendal.nl en de nieuwsbrief (men kan zich ook via de website inschrijven voor deze nieuwsbrief. zie de foto’s

 

In 2017 is er in samenwerking met de gemeentes Nijmegen en Berg en Dal, woningcorporatie Oosterpoort, ZZG Zorggroep en Vermeer Vastgoed een masterplan geschreven met uitgangspunten voor de ontwikkeling van het hele terrein van De Vijverhof. Op basis van het masterplan is er in september 2019 tijdens een brainstormsessies met diverse partijen gewerkt aan een verdere invulling van de eerste contouren van de stedenbouwkundige schets.  De basis van de ‘drie groene vingers’ die vanuit het bos worden doorgetrokken over het terrein vormde de basis voor de online inspiratiesessies van afgelopen december ’20. Daar zijn de eerste schetsen getoond en is gevraagd naar kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling.