18 mei 2021

Startnotitie Omgevingsvisie Berg en Dal vastgesteld

Ooijpolder, gemeente Berg en Dal


Het college van Berg en Dal heeft de zogenoemde startnotitie omgevingsvisie vastgesteld. In de omgevingsvisie bepalen de gemeente, inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen hoe ze willen dat Ubbergen, Millingen, Kekerdom, Groesbeek, de andere mooie dorpen en het buitengebied er in de toekomst uitzien. Aan de basis van deze omgevingsvisie staat de startnotitie. Daarin staat waar alle betrokkenen het in de Omgevingsvisie over willen gaan hebben en hoe. Deze startnotitie is gemaakt na gesprekken met inwoners, organisaties, bestuurders en medewerkers van de gemeente. Tijdens deze gesprekken zijn diverse onderwerpen naar voren gekomen die in de startnotitie staan en die dus gebruikt worden bij de Omgevingsvisie. Wat houdt die omgevingsvisie precies in?
Als (waarschijnlijk 17 juni) ook de gemeenteraad de startnotitie goedkeurt gaan gemeente, inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen in Berg en Dal de omgevingsvisie maken. Daar leggen ze gezamenlijk vast waar in de dorpen we willen wonen, waar we willen kunnen recreëren, hoe we gezond oud kunnen worden. Samen gaan we nadenken over hoe onze kinderen onbezorgd kunnen spelen, hoe we ons verplaatsen. Maar ook hoe we ons voorbereiden op een leven zonder fossiele brandstoffen (zoals aardolie en aardgas), wat we met ons landschap willen. Het uiteindelijke doel hiervan is dat onze dorpen en ons prachtige buitengebied ook in de toekomst een prettige plek om te wonen, werken en recreëren zijn. Mensen die de startnotitie willen bekijken of meer informatie willen kunnen kijken op https://omgevingsvisiebergendal.nl/Nieuws. Waarom doet de gemeente dit? Met de komst van de Omgevingswet in 2022 is iedere gemeente verplicht om een Omgevingsvisie op te stellen voor haar hele grondgebied. Het geeft de gemeente de kans om al het beleid daarin te verwerken en te actualiseren. En om de grote opgaven zoals woningbouw, klimaatverandering en duurzame energie, in samenhang te benaderen samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Wethouder Nelson Verheul: “Zo moet het in mijn ogen zijn: gezamenlijk onze toekomst bepalen op gebieden als wonen, recreëren en duurzaamheid. Zo maken we gebruik van elkaar kennis, ideeën en wensen zodat onze prachtige uitgestrekte gemeente ook in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk blijft.”