22 april 2021

INTERREG-stuurgroep keurt nieuw project voor digitalisering van verpakkingen goed

 Op elk product, elke doos en elke verpakking is hij gedrukt en maakt hij een rechtstreekse verbinding mogelijk tussen objecten en systeem: de barcode. Maar hoe werkt bijvoorbeeld het principe van de koppeling tussen prijs en product? En wat als de streepjescode niet voldoende leesbaar is voor de laser? Welke alternatieven zijn er? Om deze vragen te beantwoorden, hebben verschillende partners aan de Duitse en Nederlandse grens in 2016 hun krachten in het project “DruIDe“ gebundeld. Het DruIDe-project (dt. Druckbare IDentifikation; nl. afdrukbare identificatie) is opgezet door ID4us GmbH met het oog op het ontwerpen en demonstreren van een wereldwijd nieuw RFID-systeem (engl. Radio Frequency IDentification) voor radiografisch-gebaseerde etikettering van alledaagse voorwerpen. Er is een productinnovatie op het gebied van radiografische etiketteersystemen tot stand gebracht, die als revolutionair kan worden omschreven. In het kader van het vervolgproject “Disruptiv” maakt deze implementatie nu een volledige automatisering van de tracking- en transportprocessen in de logistieke sector mogelijk. Handmatige, tijdrovende en onjuiste scanprocessen komen dan te vervallen. De INTERREG-stuurgroep voor de Euregio Rijn-Waal heeft het project “Disruptiv” op 20 april goedgekeurd. De Duitse bedrijven airCode UG en ID4us GmbH uit Duisburg en de Universiteit van Duisburg-Essen, alsmede de Nederlandse bedrijven Sulis Polymers B.V. uit Hengelo en PVL Advies en Management BV uit Son voeren dit project uit. Naast hun eigen bijdragen worden de projectpartners financieel ondersteund door het EFRO/EFRO-fonds, het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie in NRW en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Overijssel. In totaal bedraagt het budget ongeveer 1,6 miljoen euro. In het programmagebied is de logistieke sector een van de belangrijkste economische sectoren, dankzij de centrale positie in Noordwest-Europa. Toch staat de logistieke sector onder druk. De steeds populairder wordende online verkoop, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de CO2-eisen vragen om een alternatief voor het conventionele proces in logistieke centra. Het project “Disruptiv”, maakt de logistieke sector klaar voor de toekomst. De technologie, die in de Euregio Rijn-Waal is ontwikkeld en tot dusver uniek is in de wereld, maakt het mogelijk om processtromen verder te automatiseren, te coördineren en te vereenvoudigen. Logistieke centra kunnen daardoor hun routes beter plannen en bovendien optimaliseren, zodat minder omwegen worden gereden en minder CO2 wordt uitgestoten. Het “Disruptiv”-project maakt bedrijven en logistieke centra dus klaar voor de toekomst en bereidt hen voor op de komende decennia.