15 april 2021

‘Verenigingen Millingen vinden elkaar in een locatie’ 

Gezamenlijk hebben de fanfarekorpsen Ons Genoegen en Sint Cecilia besloten dat ze hun gronden en gebouwen willen verlaten om te komen tot één nieuwe locatie: Het Kasteel. Een belangrijke reden is dat ze hiermee het signaal af willen geven open te staan voor de nieuwe plannen van de gemeente. In het nieuw vast te stellen accommodatiebeleid van de gemeente Berg en Dal zullen alle accommodaties, verenigingen, subsidies en posities tegen het licht worden gehouden. Bovendien werd zo’n twee jaar geleden op initiatief van de fanfares al contact gezocht met verschillende verenigingen in Millingen aan de Rijn én daarbuiten om te komen tot samenwerking, maar zette corona een streep door de voortgang van de plannen. Afgelopen vrijdagavond kwamen de plannen van de fanfares in een stroomversnelling toen tijdens een online vergadering het voornemen zeer enthousiast werd ontvangen. ,,Millingen heeft het met zoveel kunst en cultuur écht nodig om nu door te pakken als het om het verenigingsleven gaat. De tijd dat we drie dagen op- en drie dagen af moeten bouwen om een klein beetje theater te creëren staat al veel te lang ter discussie, dat geldt voor alle verenigingen’’ was een veelgehoord geluid tijdens de vergadering.  Sinds lange tijd troffen de besturen van verenigingen waaronder zangverenigingen Vivace, Tot Zangs, koor Apart, carnavalsvereniging de Deurdouwers en toneelvereniging “Zeg maar Pang” elkaar. De vergadering was een initiatief van CDA raadslid Wim Bakker die al veel langer een multicultureel centrum ziet als redmiddel voor het verenigingsleven én het dorp. Daarnaast stond de vraag centraal hoe het de verenigingen was gegaan in coronatijd, waar ze financieel stonden en of ze van de gemeente voldoende steun hadden ervaren. Bovendien was Bakker geïnteresseerd of de plannen van CAM (Commissie Accommodatie Millingen) onder de andere verenigingen konden rekenen op voldoende draagvlak. De drukbezochte avond gaf aan dat de bereidwilligheid onder de verenigingen om te willen meedenken met de gemeente in één multicultureel centrum op erg veel draagvlak kon rekenen. ’’Millingen staat op een kruispunt waar het nú in beweging moet komen en een stip op de horizon moet zetten wat en waar het over pakweg 30 jaar wil staan. Maar dat geldt niet alleen voor Millingen. Doen verenigingen dat niet zal het dit dorp over een aantal jaren te weinig aan de jeugd kunnen bieden om ze in onze mooie gemeente te houden. Juist nu moet er gebouwd worden voor de scholen en verenigingen van straks. Dat geldt voor woningbouw maar ook voor dit multicultureel centrum waar alles en iedereen elkaar kan ontmoeten’’ aldus Bakker. Het Kasteel – als wens en plan gepositioneerd tussen de twee muziekverenigingen tegen de dijk – is de uitkomst van jarenlange inventarisatie bij verschillende verenigingen. Omdat zowel Ons genoegen als Sint Cecilia een 24/7 bezetting van hun huidige gebouwen hebben is er in spiegelbeeld ruimte voor beide muziekverenigingen, een theater voor uitvoeringen van alle verenigingen, oefenruimtes en een kantine die uitziet over de Rijn. Inmiddels heeft zich al een projectontwikkelaar gemeld die door het bouwen van woningen als ‘Plan Steenstraat’ actief wil meedenken met de CAM. Binnenkort gaan de verenigingen in overleg met het college.