26 maart 2021

De toekomst van de sport- en verenigingsaccommodaties en dorpshuizen

dorpshuis de Sprong in Ooij.

Hoe kunnen we in Berg en Dal slimmer omgaan met alle sport- en verenigingsaccommodaties en dorpshuizen zodat alle inwoners hun activiteiten kunnen blijven beoefenen? De gemeente wil na overleg met de gemeenteraad en samen met de verenigingen naar een kwalitatief beter, efficiënter en betaalbaar accommodatiebeleid. Voor onze huidige inwoners en voor de generaties daarna. Waar gaat het over? In 2016 heeft de gemeente het accommodatiebeleid vastgesteld voor wat betreft gebouwen van verenigingen waar de gemeente accommodatie subsidie voor geeft. De gemeente heeft de ervaringen van het beleid vastgelegd en naar de toekomst gekeken. Bij de toekomst van de accommodaties zijn er namelijk veel factoren die een rol spelen, zoals demografische ontwikkelingen, ledenontwikkelingen, financiële mogelijkheden, inhoudelijke trends en ontwikkelingen. Waarom doet de gemeente dit? Nu en in de toekomst moet sport en ontspanning voor iedereen toegankelijk én betaalbaar blijven. Investeringskosten in accommodaties gaan de komende jaren naar verwachting toenemen. De gemeente verwacht dit omdat de eisen qua toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid steeds hoger worden. Ook de samenstelling van de bevolking verandert, wat gevolgen heeft voor de verenigingen en daarmee voor de accommodaties. Dit betekent dat er gezamenlijk keuzes gemaakt moeten worden om voldoende kwalitatief aanbod met voldoende diversiteit te behouden. (lees hieronder verder)

Welke stappen heeft de gemeente al gezet? Na het vaststellen van het accommodatiebeleid heeft de gemeente afgesproken om accommodaties per dorp goed in beeld te brengen en te bekijken of beter gebruik mogelijk is. Uit gesprekken met inwoners bleek er weinig tot geen belangstelling te bestaan om daarover mee te denken. Dorpsbewoners zijn vooral gericht op activiteiten en vinden het vanzelfsprekend dat daarvoor een accommodatie beschikbaar is. 

Hoe pakken we dit gezamenlijk aan? Eerst gaat de gemeente met de verenigingen in gesprek over de ervaringen, toekomstplannen, verwachtingen, mogelijke ideeën en voorstellen. Voordat het zover is geeft de gemeenteraad wensen en denkrichtingen aan. Deze zijn een leidraad voor de gesprekken met de accommodatie beheerders. Deze gesprekken gaan over hun ervaringen met het accommodatiebeleid. Het gesprek gaat ook over de kwaliteit en de betaalbaarheid van alle accommodaties en hoe de accommodatie beheerders de toekomst zien. 

Wethouder Annelies Visser: ”Samen met de mensen van onze verenigingen en de gemeenteraad gaan we kijken hoe we efficiënter gebruik kunnen maken van de sport- en verenigingsaccommodaties en dorpshuizen.

b X VLanGfkFGSfVFYiRghYPUi