8 maart 2021

De volgende stap is gezet: LOKAAL! wordt de naam van de nieuwe politieke partij.

———————————–Nagekomen PERSBERICHT—————————

Berg en Dal – In februari is het besluit genomen dat de nieuwe politieke partij die ontstaat door de fusie van GJS, Polderbreed en Voor Berg en Dal, de naam LOKAAL! krijgt. LOKAAL! in hoofdletters om te benadrukken dat we drie lokale partijen waren en dat we lokaal blijven. We blijven onze uitgangspunten afstemmen op wat voor de inwoners van Berg en Dal belangrijk is. We zijn niet gebonden aan uitgangspunten van een landelijke partij. Het uitroepteken is om dat nog extra te benadrukken. Inmiddels is er ook een overbruggingsbestuur dat zich de komende maanden bezighoudt met alle zaken die nodig zijn om volgend jaar met de nieuwe partij aan de verkiezingen mee te doen. De drie bestuursleden zijn afkomstig uit de drie gefuseerde partijen.  Dit overbruggingsbestuur bestaat uit: Paul Remy, Voor Berg en Dal (voorzitter), Maarten Ernst, Polderbreed (secretaris) en Karel Spann, GJS (penningmeester). De komende tijd gaat dit bestuur de officiële start van LOKAAL! voorbereiden.  Door de krachten te bundelen tot één verkiezingsprogramma komt het beste van de drie partijen naar voren bij de komende  gemeenteraadsverkiezingen.