12 februari 2021

Geen ijsbaan bij VVLK Leuth

Elk jaar als het gaat vriezen staan in Leuth een aantal vrijwilligers paraat om bij VVLK een ijsbaan aan te leggen. Normaal gebeurde dat op de parkeerplaats voor de voetbalvelden maar vanwege de Corona mocht dat dit jaar niet en werd de ijsbaan aangelegd op een van de velden. Dit was toegestaan als de coronaregels werden gehandhaafd. Op zondag werd begonnen met het verwijderen van de sneeuw, waarna de vrijwilligers begonnen met het sproeien. Richard Verheijen, sinds jaar en dag de voortrekker van deze ijsbaan heeft op vrijdag en op maandag contact gehad met de gemeente en geprobeerd of de vrijwilligers ontheffing konden krijgen om na 21.00 uur de ijsbaan te besproeien. Alle vrijwilligers wonen dichtbij de voetbalvelden. Helaas is dit niet gelukt, terwijl het wel noodzakelijk was om in de nacht te blijven sproeien om een goede ijslaag te verkrijgen. Dit is dan ook de mede oorzaak dat het niet gelukt is. Er kon geen goede ijslaag verkregen worden,  reden waarom donderdagavond is besloten om het project ijsbaan af te blazen. Richard Verheijen gaf deze avond ook aan, dat dit voor hem de laatste keer is geweest om dit project te trekken. “Het zijn leuke jaren geweest” aldus Richard maar in het vervolg zal iemand anders deze kar moeten gaan trekken. Zie artikel in de Gelderlander.