24 januari 2021

In Memoriam Jan van Doorn

Jan van Doorn voor zijn kerkje in Beek

Jan van Doorn op 18 januari overleden.   Jan was zeer betrokken bij het Kleine Bartholomeuskerkje en bij de protestantse kerkgemeenschap in Beek en Nijmegen. Jan hield van dit kerkje en van de parkachtige begraafplaats eromheen. Hij heeft zich er met hart en ziel voor ingezet. Vanwege de financiële positie van de Protestantse Kerk Nederland kon het kerkje alleen voor de toekomst bewaard blijven als het werd overgedragen in  particulier eigendom. Vandaar dat de stichting Kleine Bartholomeus werd opgericht. Door de privatisering heeft het kerkje ook een steeds bredere maatschappelijke functie gekregen. Jan was in die tijd voorzitter van de kerkenraad en werd vanaf de oprichting bestuurslid van de Stichting. Maar eerst werd het kerkje in 2002 onder zijn leiding grondig gerestaureerd. Zijbeuken, gordingen, dak, toren, vloeren, binnenwanden, ramen, bijna alles wordt vervangen of hersteld. In oktober van dat jaar gaat de vlag in top: het karwei is geklaard. In 2003 gaat het kerkje en het omliggende kerkhof over in eigendom van de Stichting Kleine Bartholomeuskerk. De Stichting heeft zich verplicht het behoud van het kerkje tot in lengte van jaren zeker te stellen. Jan heeft daaraan in bestuurlijke en in uitvoerende zin een grote bijdrage geleverd. De stichting is Jan zeer erkentelijk voor zijn grote inzet. We wensen Corry en de kinderen veel sterkte met het grote verlies. Bestuur stichting Kleine Bartholomeuskerkje.