19 december 2020

Dorpsagenda Leuth hoopt in het nieuwe jaar op doorstart activiteiten

In het afgelopen jaar heeft ook de organisatie van de Dorpsagenda Leuth hinder gehad van alle maatregelen die door de overheid genomen moesten worden met het oog op het coronavirus. Verschillende activiteiten moesten worden afgeblazen, maar een aantal andere kon gelukkig wel doorgaan. Zo is er hard gewerkt door de werkgroep Groen samen met de gemeente en een aantal hoveniersbedrijven aan het vergroenen van Leuth.             De eerste resultaten daarvan zijn nu al zichtbaar in de perken aan beide zijden van de Steenheuvelsestraat, de Margriet- en Meester Pontenstraat. Verenigingen voor elkaar: Dit jaar zijn ook tweemaal vertegenwoordigers van velerlei verenigingen en organisaties bij elkaar geweest om te bespreken waarin zij elkaar kunnen helpen en versterken. Zo is er nu een app gemaakt waardoor zij snel met elkaar kunnen communiceren en er komt een activiteitenoverzicht voor 2021 met behulp waarvan acties op elkaar kunnen worden afgestemd. Verder wordt er nagedacht over een meer effectieve manier om vrijwilligers te werven. Steenheuvelsestraat veiliger: De werkgroep Verkeer en Veiligheid is druk geweest met overleggen met vertegenwoordigers van de provincie en gemeente om te komen tot maatregelen die de Steenheuvelsestraat veiliger kunnen maken. Tot nu toe heeft dit alleen geleid tot het ophangen van een smiley die de snelheid aangeeft, maar helaas werd deze al weer snel verwijderd. Wij hebben de provincie gevraagd deze weer op te hangen en dan voor langere tijd, liefst definitief. De provincie heeft toegezegd een onderzoek doen naar een veiliger oversteekplaats voor fietsers aan het begin van de Steenheuvelsestraat. En op de dijk waar fietsers en wandelaars oversteken richting Zyfflich wordt een ruimere opstelplaats gemaakt; een tunnel daar wordt niet haalbaar geacht. Omdat de provincie verder geen maatregelen wil nemen die het autoverkeer door het dorp kunnen afremmen, gaat de werkgroep in gesprek met de gemeente. Binnenkort worden het college en de gemeenteraad van Berg en Dal benaderd met de uitdrukkelijke wens mee te werken aan een veiliger centrum voor fietsers en voetgangers in Leuth. Hulpacties: Toen de coronacrisis in maart losbrak, heeft de Dorpsagenda direct een actie op touw gezet voor mensen met een hulpvraag. Deze actie is ook nu tijdens de lockdown nog steeds van kracht. Als u een hulpvraag heeft, kunt u op onze website alles lezen hoe u die gewenste hulp kunt krijgen : zie onze website www.laatleuthleven.nl .Ook voor andere informatie over het werk van de Dorpsagenda en activiteiten in Leuth kunt u alles lezen op deze website. Een goed nieuwjaar: Natuurlijk hoopt de organisatie van de Dorpsagenda dat er in 2021 snel een einde komt aan de coronapandemie en dat het leven voor iedereen weer zijn normale gang kan nemen. Zo gauw dat mogelijk is, zal er ook weer een grotere bijeenkomst worden georganiseerd waar we elkaar kunnen ontmoeten om bij te praten, te infomeren en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Tot slot wensen wij u mooie feestdagen en graag ‘tot ziens’ in het nieuwe jaar.