18 oktober 2020

Afscheid van Pastoor Henk Janssen in Groesbeek

Aloys van Velthoven (li) overhandigt een fotocollage van de kerken aan Henk Janssen.

Pastoor Henk Janssen (71) heeft zondag afscheid genomen van de Groesbeekse parochie. Hij doet vanwege gezondheidsredenen een stapje terug. Dat betekent niet dat hij er helemaal mee stopt. Het gebeurde tijdens een sobere coronadienst, waar slechts weinig publiek was. Henk Janssen, die op 1 november 2011 benoemd werd als opvolger van Pastor Thüring van Breedeweg, werd nu afgelopen vrijdag benoemd tot “halftime pastor”van de Martinusparochie in Cuijk. Daarbij blijft hij nog enige tijd actief in zijn oude parochie, de Cosmas en Damianus,  om zaken af te handelen. Bij zijn benoeming in 2011 kreeg hij van toenmalige bisschop Hurkmans van Den Bosch de opdracht om in zowel Groesbeek als Beek en de polder een kerkenfusie tot stand te brengen. En, indien mogelijk, die twee ook weer te laten fuseren. Dat laatste bleek is niet gelukt. Dat gebeurde niet. Van Riet van Leeuwen van het Ceciliakoor kreeg Janssen een enveloppe en een bloemetje en van zijn opvolger Aloys van Velthoven een lijst met een serie afbeeldingen van de kerken.