2 september 2020

Erfgoednet Berg en Dal is gelanceerd met wetenswaardigheden en achtergronden over heemkunde en cultuurhistorie.

 Kijk op www.erfgoednetbergendal.nl. Op de website staan bijvoorbeeld nieuwsberichten, activiteiten, afbeeldingen, documenten en web-exposities. Deze databank wordt steeds aangevuld met beeld- en tekstmateriaal. Stichting Erfgoednet Berg en Dal is trots dat de website nu online is. Het heeft ongeveer drie jaar geduurd om tot deze website te komen. De wens vanuit de Heemkundekring Groesbeek om het archief te digitaliseren en publieksvriendelijk te maken vond bij burgemeester Mark Slinkman in maart 2017 gehoor en leidde tot het voornemen een digitaal cultuurhistorisch platform op te richten met deelnemers uit de gehele gemeente. Het streven was om de rijke cultuurhistorie in de gemeente Berg en Dal digitaal te bewaren en zichtbaar te maken. Dat idee heeft uiteindelijk vorm gekregen door veelvuldig overleg in het Erfgoedberaad, het bijwonen van studiebijeenkomsten en bezoeken aan gemeenten waar al een erfgoedplatform bestond. Wie helpen de Stichting Erfgoednet bij het digitaliseren? Op dit moment heeft het Erfgoednet vijf deelnemers die archieven digitaliseren. Dit zijn Heemkundekring Groesbeek, Heemkundekring De Duffelt, Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting, Stichting Heemkunde Berg en Dal en Stichting Monument en Landschap Berg en Dal. Andere instanties en organisaties in de gemeente die zich met de lokale geschiedenis bezighouden, kunnen zich melden en aansluiten. Ook inwoners en verenigingen met historische verhalen of fotocollecties kunnen contact opnemen via erfgoednetbergendal.nl. Dit burgerinitiatief is mogelijk gemaakt met een bijdrage van €15.000,-  van de gemeente Berg en Dal.