2 september 2020

Corona dwingt Museumpark Orientalis tot versnelde sanering.

Walter Hamers, bestuurder Orientalis.

  Orientalis alleen nog open voor groepen en speciale momenten. De corona pandemie heeft ook zijn weerslag op de bezoekersaantallen bij Museumpark Orientalis. Significant minder bezoekers bezochten het museumpark; met name het wegblijven van schoolgroepen zorgde voor een flinke daling. Het zomer-evenement trok weliswaar veel bezoekers maar was onvoldoende om de eerste helft van het jaar positief af te sluiten. Door de moeilijke situatie moet Museumpark Orientalis een aantal ingrijpende maatregelen nemen om het hoofd financieel boven water te houden. Museumpark Orientalis sluit per 1 oktober de deuren voor individuele bezoekers. Vanaf die datum is het park alleen toegankelijk voor scholen.  Tijdens het winterevenement “ Feest van Licht” is het Museumpark wel weer open voor individuele bezoekers. Het “ Feest van Licht” begint op 18 december.  Mes in de exploitatie. Een tweede maatregel is de sanering van de exploitatie. De formatie wordt ingekrompen en tijdelijke contracten worden niet verlengd.  Huisvestingskosten en vaste lasten worden gereduceerd. Gekeken wordt of de dieren elders ondergebracht kunnen worden. De sanering van de exploitatie is nodig om een toekomstbestendige basis te leggen voor Museumpark Orientalis en doorstart te realiseren. Het Museumpark wil de nadruk leggen op speciale momenten en evenementen die passen bij de identiteit van het Museumpark, zoals Kerstmis en Pasen. Andere aansturing. Om deze sanering naar een sterk afgeslankte organisatie door te voeren en vervolgens stap voor stap te bouwen aan een toekomstbestendige exploitatie is er volgens het bestuur van het Museumpark behoefte aan een andere aansturing van de organisatie, die meer aan externe partners uitbesteedt in plaats van zelf uitvoert. Toekomst. Walter Hamers, bestuurder: “ Feitelijk sluiten we een maand eerder voor individuele bezoekers dan andere jaren. Essentie is dat we op een andere manier gaan werken. Op vaste momenten bieden we een museumprogramma aan dat past bij de identiteit van het Museumpark. Dat doen we met externe partners, met evenementen, een educatief programma en seizoens-activiteiten. Zo’n flexibele werkwijze is een goede basis voor het Toekomstplan waar gemeente, provincie en dorpsgemeenschap enthousiast over zijn. Dit is nodig om een goede bodem te leggen voor dat Toekomstplan. En voor de helderheid: dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we hulp bij nodig”.