19 augustus 2020

Koken zonder grenzen zoekt vrijwilligers

Ellen Frielink heeft ruim 2 jaar het initiatief Koken zonder Grenzen georganiseerd. 1x per 2 maanden kwamen Nederlandse en buitenlandse vrouwen samen. Ze kookten samen en aten dit samen naderhand op. Samen koken is een fijne manier om elkaar te ontmoeten. Ook kunnen de buitenlandse vrouwen het Nederlands oefenen en leren zij veel van de Nederlandse (kook)cultuur. Daarnaast leren Nederlandse vrouwen weer veel van andere (kook)culturen. Ellen heeft het stokje overgedragen en hiervoor zoekt Koken zonder Grenzen nog een aantal vrijwilligers die mee willen organiseren. Koken zonder Grenzen vindt plaats in Groesbeek en er wordt opnieuw gekeken naar een geschikte plek waar gekookt kan worden. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar opbouwwerker Lisanne Bron: lisanne.bron@fortewelzijn.nl.