3 juli 2020

Carla van den Brink – Eikhoudt uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 1 juli Carla van den Brink – Eikhoudt uit de Koningin Wilhelminastraat in Ooij op 79 jarige leeftijd is overleden. Zij was weduwe van Theo van den Brink. Zij was al langer ziek en vanaf eind februari heeft ze in ziekenhuizen en tijdelijke zorgcentra gelegen. Het werd duidelijk dat ze niet meer thuis kon wonen en haar gezondheid verslechterde. Officieel zou ze op 2 juli verhuizen van Ooij naar Nijmegen, waar ze vanaf 1964 heeft gewoond in de Wilhelminastraat.  Echter op 1 juli ‘s-morgens vroeg is ze in haar slaap gestorven. We wensen haar beide zonen Stephan en Edwin met Bettina en kleinkinderen Jimi, Fay, alsmede de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 8 juli om 11.00 uur in crematorium Waalstede, Staddijk 130 te Nijmegen. Het correspondentieadres: Nettenknoper 25, 6641 EK Beuningen.