24 april 2020

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN GEMEENTE BERG EN DAL

Door de maatregelen tegen het Coronavirus mogen er geen bijeenkomsten gehouden worden en moet je 1,5 meter afstand houden van elkaar. Daarom kon de lintjesregen niet in de gebruikelijke vorm doorgaan. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal heeft vrijdagmorgen 24 april 5 inwoners gebeld met de heugelijke mededeling dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd hen Koninklijk te Onderscheiden. Later dit jaar ontvangen de gedecoreerden alsnog het lintje tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dit tijdstip wordt landelijk bepaald. Deze 5 decorandi hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, close-up
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, close-up en buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, bril en close-up
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, close-up
+4
 
 
 

De heer N.A.I. (Nico) Berenbroek uit Groesbeek mag straks de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst nemen. Hij is vooral actief (geweest) op voetbalgebied. Sinds 1968 vervult hij diverse vrijwillige functies bij de KNVB. Hij was scheidsrechter, bestuurslid van de voormalige afdeling Nijmegen, lid van de werkgroep scheidsrechterszaken, lid van de werkcommissie Sportiviteit en Respect en lid van de commissie Monitoring. Nu is hij nog rapporteur en waarnemer amateurvoetbal en ook nog scheidsrechters begeleider. Hij was daarnaast lid en ook trainer bij de scheidsrechtervereniging C.O.V.S.. Sinds 2017 is de heer Berenbroek ook bij voetbalvereniging Groesbeekse Boys als jeugdtrainer en scheidsrechter actief.

Mevrouw A.D. (Anke) de Coole-Feenstra uit Groesbeek heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, waarbij vrede heel belangrijk is. Zo is zij is al meer dan 25 jaar lid van de werkgroep Vredesinitiatieven. Daarnaast is mevrouw De Coole sinds 1967 actief voor het CIF, The Coucil of International Fellowship, een organisatie die uitwisselingsprogramma’s organiseert voor professionals uit het welzijnswerk. Van 1982 tot 1987 was zij secretaris bij de Vrije school Nijmegen. Ook is mevrouw De Coole actief lid geweest van zowel de werkgroep als de schrijfgroep van Amnesty International. Ze was 10 jaar actief in de seniorenraad, waarin ze opkwam voor de senioren in haar eigen gemeente. Daarnaast is mevrouw De Coole 10 jaar bestuurslid geweest bij Stichting Marcia, een stichting die de realisatie van regionale kunstprojecten tot doel heeft. Bovendien helpt mevrouw bij kinderactiviteiten van buurtvereniging Binnenveld, helpt ze Forte Welzijn in de Meent en bezoekt ze mensen thuis uit naam van Centrum Ontmoeting in Levensvragen. Door haar verdiensten wordt mevrouw De Coole-Feenstra Lid in de Orde van OranjeNassau.

De heer H.W. (Henk) Derksen uit Berg en Dal is al meer dan 35 jaar als vrijwilliger actief bij voetbalvereniging de Trekvogels in Nijmegen. Hij verricht daar bardiensten, hij houdt toezicht bij jeugdactiviteiten, hij verricht onderhoud aan de gebouwen en helpt ’s avonds bij het beheer van de kleedkamers. Ook is hij al 33 jaar actief bij de Narrenvogels, de carnavalsvereniging van de Trekvogels. Hier was hij bestuurslid, lid van het kabinet en de organisator van de traditionele jaarlijkse dweildagen. Daarnaast houdt hij al 15 jaar het kerkplein in Berg en Dal schoon. Ook de begraafplaats wordt door hem onderhouden. De stichting tot Verfraaiing van Berg en Dal kan al 20 jaar op zijn steun rekenen bij het project Hanging Baskets en het Vlaggenproject. Ook de heer Derksen wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw W.A.M. (Ineke) Huilmand-Jansen uit Beek is sinds 1971 vrijwilliger bij de EHBOvereniging in Beek. Voor deze vereniging is ze naast EHBO-er, secretaris, collectant en hulp bij de pleisteractie van de kerk. Mevrouw Huilmand zat ook 20 jaar in het kerkbestuur in Beek. Ze was ook lector en collectant. Ze heeft zich hard gemaakt voor de restauratie van het Lindsenorgel. Ze was de voorzitter van de stichting Red de monumentale SintBartholomaeuskerk. Daarnaast is mevrouw Huilmand bestuurslid en coördinator bewegen bij de reumavereniging. Ook is ze sinds 2013 vrijwilligster bij het Repair Café Beek. Bijzonder is ook dat mevrouw Huilmand jarenlang een echtpaar dat als bootvluchteling uit Vietnam naar Nederland kwam heeft begeleid om hun weg in Nederland te vinden. Voor al deze verdiensten is mevrouw Huilmand-Jansen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.H.F.M. (Bart) Lelie uit Millingen aan de Rijn is vanaf 1996 bijzonder actief voor het Millings jaarboek. Hij is de auteur van 17 artikelen, hij is redactielid en de eindredacteur. Daarnaast doet de heer Lelie al vanaf 1982 heel veel voor de kerk en de parochie. Hij zit sinds 1993 in het kerkbestuur (lid, vicevoorzitter, penningmeester) van de parochie H. Antonius van Padua en vanaf 2014 parochie Maria ten Hemelopneming. Ook was hij lid van het restauratieteam en lid van de evenementencommissie voor de restauratie van de Millingse kerk. Bovendien helpt de heer Lelie bij het onderhoud van de kerk. De heer Lelie is adviseur bouwtechnische zaken bij fanfare sint Cecilia en heeft een grote rol bij de verbouwingen van het repetitielokaal. Hij is de animator bij de plannen voor een multifunctionele accommodatie in Millingen. De heer Lelie heeft zich ook ingezet voor de plaatselijke CDA afdeling. Hij was raadslid in Millingen. Tijdens de gemeentelijke herindeling zat hij in het bestuur met de 3 te fuseren CDA afdelingen. De heer Lelie is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast bovenstaande 5 inwoners uit zijn gemeenten mag burgemeester Slinkman bij de lintjesregen ook de volgende twee personen onderscheiden. Zij wonen niet in de gemeente Berg en Dal, maar hebben wel veel verdiensten in deze gemeente.

De heer W.G.T. (Wil) Oteman uit Tegelen is sinds 1995 vrijwilliger bij het Millings jaarboek. Hij was initiatiefnemer en oprichter van deze stichting. Hij was bestuurslid en redactielid. Ook is hij de auteur van 84 artikelen in dit jaarboek. Verder is hij sinds 1970 auteur bij de heemkundekring ‘de Duffelt’. Hij heeft een groot archief opgebouwd dat door veel leden van de vereniging wordt geraadpleegd. De heer Oteman zet zich ook in voor het behoud van het regionaal erfgoed in Kekerdom en Millingen aan de Rijn. Daarnaast is de heer Oteman sinds 2013 onderzoeker bij het Ministerie van Defensie. Hiermee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontsluiting van de Nederlandse militaire geschiedenis in de Franse tijd. Ook zat hij in de werkgroep raadhuis, voor het behoud van het gemeentehuis in Millingen. Voor al deze inspanningen krijgt de heer Oteman de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.

De heer N.A.I. (Nico) Berenbroek uit Groesbeek mag straks de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst nemen. Hij is vooral actief (geweest) op voetbalgebied. Sinds 1968 vervult hij diverse vrijwillige functies bij de KNVB. Hij was scheidsrechter, bestuurslid van de voormalige afdeling Nijmegen, lid van de werkgroep scheidsrechterszaken, lid van de werkcommissie Sportiviteit en Respect en lid van de commissie Monitoring. Nu is hij nog rapporteur en waarnemer amateurvoetbal en ook nog scheidsrechters begeleider. Hij was daarnaast lid en ook trainer bij de scheidsrechtervereniging C.O.V.S.. Sinds 2017 is de heer Berenbroek ook bij voetbalvereniging Groesbeekse Boys als jeugdtrainer en scheidsrechter actief.

Mevrouw A.D. (Anke) de Coole-Feenstra uit Groesbeek heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, waarbij vrede heel belangrijk is. Zo is zij is al meer dan 25 jaar lid van de werkgroep Vredesinitiatieven. Daarnaast is mevrouw De Coole sinds 1967 actief voor het CIF, The Coucil of International Fellowship, een organisatie die uitwisselingsprogramma’s organiseert voor professionals uit het welzijnswerk. Van 1982 tot 1987 was zij secretaris bij de Vrije school Nijmegen. Ook is mevrouw De Coole actief lid geweest van zowel de werkgroep als de schrijfgroep van Amnesty International. Ze was 10 jaar actief in de seniorenraad, waarin ze opkwam voor de senioren in haar eigen gemeente. Daarnaast is mevrouw De Coole 10 jaar bestuurslid geweest bij Stichting Marcia, een stichting die de realisatie van regionale kunstprojecten tot doel heeft. Bovendien helpt mevrouw bij kinderactiviteiten van buurtvereniging Binnenveld, helpt ze Forte Welzijn in de Meent en bezoekt ze mensen thuis uit naam van Centrum Ontmoeting in Levensvragen. Door haar verdiensten wordt mevrouw De Coole-Feenstra Lid in de Orde van OranjeNassau.

De heer H.W. (Henk) Derksen uit Berg en Dal is al meer dan 35 jaar als vrijwilliger actief bij voetbalvereniging de Trekvogels in Nijmegen. Hij verricht daar bardiensten, hij houdt toezicht bij jeugdactiviteiten, hij verricht onderhoud aan de gebouwen en helpt ’s avonds bij het beheer van de kleedkamers. Ook is hij al 33 jaar actief bij de Narrenvogels, de carnavalsvereniging van de Trekvogels. Hier was hij bestuurslid, lid van het kabinet en de organisator van de traditionele jaarlijkse dweildagen. Daarnaast houdt hij al 15 jaar het kerkplein in Berg en Dal schoon. Ook de begraafplaats wordt door hem onderhouden. De stichting tot Verfraaiing van Berg en Dal kan al 20 jaar op zijn steun rekenen bij het project Hanging Baskets en het Vlaggenproject. Ook de heer Derksen wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw W.A.M. (Ineke) Huilmand-Jansen uit Beek is sinds 1971 vrijwilliger bij de EHBOvereniging in Beek. Voor deze vereniging is ze naast EHBO-er, secretaris, collectant en hulp bij de pleisteractie van de kerk. Mevrouw Huilmand zat ook 20 jaar in het kerkbestuur in Beek. Ze was ook lector en collectant. Ze heeft zich hard gemaakt voor de restauratie van het Lindsenorgel. Ze was de voorzitter van de stichting Red de monumentale SintBartholomaeuskerk. Daarnaast is mevrouw Huilmand bestuurslid en coördinator bewegen bij de reumavereniging. Ook is ze sinds 2013 vrijwilligster bij het Repair Café Beek. Bijzonder is ook dat mevrouw Huilmand jarenlang een echtpaar dat als bootvluchteling uit Vietnam naar Nederland kwam heeft begeleid om hun weg in Nederland te vinden. Voor al deze verdiensten is mevrouw Huilmand-Jansen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.H.F.M. (Bart) Lelie uit Millingen aan de Rijn is vanaf 1996 bijzonder actief voor het Millings jaarboek. Hij is de auteur van 17 artikelen, hij is redactielid en de eindredacteur. Daarnaast doet de heer Lelie al vanaf 1982 heel veel voor de kerk en de parochie. Hij zit sinds 1993 in het kerkbestuur (lid, vicevoorzitter, penningmeester) van de parochie H. Antonius van Padua en vanaf 2014 parochie Maria ten Hemelopneming. Ook was hij lid van het restauratieteam en lid van de evenementencommissie voor de restauratie van de Millingse kerk. Bovendien helpt de heer Lelie bij het onderhoud van de kerk. De heer Lelie is adviseur bouwtechnische zaken bij fanfare sint Cecilia en heeft een grote rol bij de verbouwingen van het repetitielokaal. Hij is de animator bij de plannen voor een multifunctionele accommodatie in Millingen. De heer Lelie heeft zich ook ingezet voor de plaatselijke CDA afdeling. Hij was raadslid in Millingen. Tijdens de gemeentelijke herindeling zat hij in het bestuur met de 3 te fuseren CDA afdelingen. De heer Lelie is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast bovenstaande 5 inwoners uit zijn gemeenten mag burgemeester Slinkman bij de lintjesregen ook de volgende twee personen onderscheiden. Zij wonen niet in de gemeente Berg en Dal, maar hebben wel veel verdiensten in deze gemeente.

De heer W.G.T. (Wil) Oteman uit Tegelen is sinds 1995 vrijwilliger bij het Millings jaarboek. Hij was initiatiefnemer en oprichter van deze stichting. Hij was bestuurslid en redactielid. Ook is hij de auteur van 84 artikelen in dit jaarboek. Verder is hij sinds 1970 auteur bij de heemkundekring ‘de Duffelt’. Hij heeft een groot archief opgebouwd dat door veel leden van de vereniging wordt geraadpleegd. De heer Oteman zet zich ook in voor het behoud van het regionaal erfgoed in Kekerdom en Millingen aan de Rijn. Daarnaast is de heer Oteman sinds 2013 onderzoeker bij het Ministerie van Defensie. Hiermee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontsluiting van de Nederlandse militaire geschiedenis in de Franse tijd. Ook zat hij in de werkgroep raadhuis, voor het behoud van het gemeentehuis in Millingen. Voor al deze inspanningen krijgt de heer Oteman de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.

Pater W.A. (Willem) Spann uit Tilburg heeft heel veel werk verzet op cultuurhistorisch gebied. Ook hij was een van de initiatiefnemers en medeoprichter van de stichting Millings jaarboek. Sindsdien is hij auteur, penningmeester, en redactielid van dit jaarboek. In 1970 was hij ook initiatiefnemer voor de oprichting van heemkundekring de Duffelt. Hier was hij 10 jaar voorzitter, en later vaste medewerker en adviseur. Hij was eindredacteur van het tijdschrift van de heemkundekring ‘van Toen Naar Nu’, waarvoor hij ook vele artikelen heeft geschreven. Ook voor het tijdschrift ‘Rond de Schutsboom’ van heemkundekring Goirle heeft de heer Spann meerdere historische bijdragen geschreven. Daarnaast heeft pater Spann 50 artikelen geschreven voor ‘Salesiaans Contact, het tijdschrift van zijn orde. Ook van dit blad was hij redacteur. De heer Spann was ook lid van het burgerplatform Millingen. De heer Spann heeft een mooie toevoeging aan de Millingse geschiedenis gedaan door het in eigen beheer uitbrengen van 2 boeken ‘Ruim een eeuw voetbal in Millingen’ en ‘Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen’. Door zijn verdiensten is de heer Spann benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.