15 maart 2020

Bericht van Schutterij BUB Beek

I.v.m. het Coronavirus gaat alle horeca voorlopig dicht t/m 6 april. Schutterij B.U.B heeft daarom besloten dat het ledenontbijt en de ALV op 5 april niet doorgaan. Over een eventuele nieuwe datum zullen wij u t.z.t. informeren.
Met schuttersgroet, Namens het bestuur van schutterij B.U.B., John Cremers, voorzitter