4 december 2019

De regio Arnhem Nijmegen staat weer als mobilititeitsregio op de kaart  

Wethouders Mobiliteit van 18 gemeenten presenteren het samenwerkingsprogramma voor een duurzame bereikbare regio.
 

 Met het programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid zetten we regio Arnhem Nijmegen weer op de kaart. Op 4 december hebben alle wethouders mobiliteit van de 18 gemeenten in de regio besloten dat de samenwerkingsagenda voor het programma van 2020 – 2023 een feit is. Door samen te investeren in duurzame mobiliteit maken we ons samen sterk voor een leefbare regio, nu en in de toekomst.  Start van regionaal mobiliteitsfonds. Door een goede samenwerking tussen alle partners is het ambitiedocument vertaald in een dynamische samenwerkingsagenda. Deze agenda geeft aan welke rol de regio speelt bij de realisatie van het programma voor 2020 – 2023 en op welke onderdelen de gemeenten in de regio willen samenwerken. De wethouders Mobiliteit zijn akkoord gegaan met de inhoudelijke ambities om vanaf 2020 te investeren in een regionaal mobiliteitsfonds. Dit fonds wordt door de 18 gemeenten ondersteund. Harriët Tiemens, voorzitter Portefeuillehouders Overleg Mobiliteit: ‘’Als regio gaan we onverminderd door met een aanpak om onze bestaande mobiliteitsnetwerken beter te benutten. We richten ons daarbij specifiek op ‘zero emission’ mobiliteit.”

 

 

 

Succesvolle acties. In 2019 zijn er al acties gestart die duurzame mobiliteit in de regio hebben versterkt. Zo is dankzij de inzet van de regio en provincie Gelderland de Polis-conferentie 2020 over Duurzame Mobiliteit naar de regio gehaald. Naast het uitspreken van onze wensen als regio voor het ov richting provincie Gelderland, zijn station Nijmegen en A50 corridor Nijmegen-Eindhoven opgenomen in het MIRT-programma. Ook heeft de regio dit jaar succesvol gelobbyd voor een ICE-verbinding met Berlijn.Daarnaast is de A12-petitie goed ontvangen door de vaste Kamercommissie. Daarin werd steun gevraagd voor de uitvoering van een meerjarig maatregelenpakket om de files op de A12 te verminderen en de bereikbaarheid in de regio flink te verbeteren. De regio’s gaan zelf met projecten aan de slag die zich richten op gedragsverandering bij forensen. Verder zijn er door slimme e-bike probeeracties meer inwoners uit de regio gaan fietsen zoals bij de wegwerkzaamheden rond N844 bij Malden en met Rij2op5 acties op Campus Heijendaal. Ook de kansrijke nieuwe Westflank-snelfietsroute van Nijmegen-Elst-Arnhem zal straks meer mensen stimuleren om te gaan fietsen. Tenslotte is door het academisch kwartiertje, de maatregel waarbij de onderwijsinstellingen op campus Heijendaal hun colleges een kwartier eerder of later laten beginnen, de bereikbaarheid van de campus effectief verbeterd. 

Lees hier meer:

Bekijk hier de Resultaten Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid

Bekijk hier de Inspiratiefilm van SLIM

Lees hier het Ambitiedocument en de Samenvatting