30 november 2019

Gedenkteken in de Millingerwaard onthuld.

Jeroen Helmer bij de Wolf-totem in Kekerdom.

Zaterdagmiddag 30 november kwamen zo’n dertig geïnteresseerden samen bij de wandeldam in de Millingerwaard. Voor hen was hier niet zomaar sprake van een willekeurige dam maar van de DAM VAN KEES NUIJTEN.Vanaf 2015 heeft Kees zich namelijk ingespannen om de bezoekers van de Millingerwaard een mogelijkheid te gunnen om de hoogwatergeul over te steken. Kees kreeg daarvoor de handen op elkaar in Kekerdom en vervolgens bij Staatsbosbeheer. Dankzij de inzet van Kees is Staatsbosbeheer in de laatste fase van de gebiedsinrichting erin geslaagd de speciale aanpassing in het inrichtingsplan te bewerkstelligen en de wandeldam te realiseren. Daar profiteren sinds 2018 alle bezoekers aan de Millingerwaard van. Het noodlot wilde echter dat Kees Nuijten in oktober 2017 na een slepende ziekte overleed. Helaas heeft hij zijn eigen wandeldam niet meer gerealiseerd gezien, laat staan er gebruik van kunnen maken. Want dat hadden wij hem allemaal zo graag gegund. Als eerbetoon aan Kees Nuijten hebben de bewoners van Kekerdom en Staatsbosbeheer in samenspraak met de familie daarom vandaag een speciaal gedenkteken onthuld bij de wandeldam. Een gedenkteken in de vorm van een houten wolf-totem. Een beeld waar Kees grote affiniteit mee had. Het kunstwerk is gemaakt door Jeroen Helmer. zie de foto’s.