25 november 2019

Grondradaronderzoek Stiftshof in Kekerdom.

Archeologisch onderzoek in Kekerdom.

Vorig jaar werden tijdens de droge periode de contouren zichtbaar van een oud klooster in de Parochieweide nabij het Kekerdomse Kerkje.  Een aantal vrijwilligers heeft zich toen ingezet om ter plekke te bepalen waar het klooster gestaan heeft. Men is toen op diverse fundamenten gestoten maar er kon niet goed bepaald worden hoe het in werkelijkheid was geweest. Daarom werd, nadat men hier subsidie voor had aangevraagd en gekregen, een bodemscan aangevraagd via ARCHEOPRO, een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Maandagmorgen werd  door drs. ing Joep Orbons ( Senior Archeoloog, Senior Specialist Geofysica), samen met een aantal vrijwilligers,  gestart met een grondradar-onderzoek in de Parochieweide te Kekerdom. Ook zal er nog een dergelijk onderzoek worden gedaan bij de Lange Paal op de grens van Millingen en Kekerdom. zie de foto’s