23 november 2019

Koninklijke onderscheiding voor Ruth Awater, Kekerdom.

Koninklijke onderscheiding voor Ruth Awater

Op zaterdag 23 november kreeg de heer R.J.B. (Ruth) Awater uit Kekerdom een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit bij het jubileumconcert van 120 jaar UNA. Ruth is benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau. De heer Awater is sinds 1980 als vrijwilliger actief voor muziekvereniging UNA in Kekerdom. Hij zet zich al vele jaren vrijwillig in voor het onderhouden en draaiende houden van de vereniging. Van 1980 tot 2005 verzorgde hij het busvervoer van en naar concerten en concoursen (personen en instrumenten). Van 1998 tot 2013 is de heer Awater bestuurslid geweest. Verder is de heer Awater al sinds 1998 beheerder van het verenigingsgebouw en verzorgt hij de bardiensten. Naast zijn vrijwilligerswerk bij muziekvereniging UNA, is hij sinds 1981 actief lid van de EHBO-vereniging. Als EHBO-er is hij dag en nacht beschikbaar. Daarnaast is hij bij veel evenementen in Kekerdom en Millingen aan de Rijn als EHBO-er aanwezig en helpt hij bij de collectes. Ook is de heer Awater sinds 1992 koster in de kerk van Kekerdom (en de laatste jaren ook in Millingen aan de Rijn). Zijn taken zijn hier onder andere: het bijwonen missen, huwelijken en uitvaarten, openen van de kerk, assisteren van de priester bij de vieringen, luiden van de kerkklokken en het sneeuwvrij maken van de stoep. Van harte gefeliciteerd! Herman Leensen maakte de foto’s. Zie de foto’s.