2 november 2019

Duurzame Dorpen Tour op 13 november 2019 in Millingen a.d. Rijn met als hoofdthema: Hoe krijgen we Millingen Energieneutraal?

Woensdag 13 november is de Duurzame Dorpen Tour in Millingen en zijn we te gast in de Gelderse Poort aan de Rijndijk. De Dorpentour heeft als doel u te informeren over duurzaam leven, wonen en werken.
Programma: In Millingen is een groep mensen actief met het onderzoeken hoe Millingen energieneutraal kan worden. In het kort komt het hierop neer: door op alle daken zonnepanelen te leggen ontstaat er een overschot aan energie. Dit overschot kan gebruikt worden om waterstof te
produceren. Met deze waterstof kunnen de woningen worden verwarmd. Alphons Klomberg en George Ketel vertellen deze avond hoe dit in zijn werk kan gaan en op welke manier het voor iedereen toegankelijk is. Een heel boeiend en vernieuwend verhaal! 

Hierna is het woord aan Jan Wassink, die vertelt over het maandelijkse Repair Café. Voor welke reparaties kunt u daar terecht, hoe gaat het in zijn werk? Wie zijn die mensen die uw apparaten weer aan de praat krijgen? Welke tips kunnen ze u geven om uw spullen een langer leven te geven? Vervolgens vertelt Trees van Hal vanuit de Vereniging Ekologisch Leven en Tuinieren hoe we
afval uit de keuken en de tuin kunnen gebruiken om de eigen tuin te verrijken. Er zijn veel manieren om het tuinieren natuurvriendelijker te maken. U krijgt hier tips voor en ook zal Trees de mogelijkheid van het zelf composteren bespreken. Zijn de boeren hier in de polder ENERGIEBEWUST? Wat denkt u? Herman Scholtens, die een
melkveebedrijf heeft op de rand van Millingen en Kekerdom, vertelt u hoe hij omgaat met het opwekken van energie, hoe energie in zijn bedrijf hergebruikt wordt en wat boeren doen om het milieu gezond te houden. Hij laat u zien dat ook in de agrarische sector heel bewust wordt omgegaan met hergebruik. En natuurlijk is er ook aandacht voor het verduurzamen van uw woning. Het verduurzamen van huizen is echt een noodzaak, waar niet te lang mee gewacht moet worden. Wilt u uw woning betaalbaar verduurzamen en ook uw energierekening in de toekomst betaalbaar
houden, dus zo dicht mogelijk bij “nul op de meter” komen? Bart en Peter Frank delen hun kennis met u over welke stappen u hierin kunt ondernemen en geven u tips over hoe u betrouwbare informatie kunt inwinnen en de regie in eigen handen kunt nemen. Op deze avond is ook Jos van de Lint van Loket Duurzaam Wonen van de Gemeente Berg en
Dal aanwezig. Bij hem kunt u terecht voor alle vragen over subsidies voor energiebesparende maatregelen.