6 oktober 2019

Werkgroep “Behoud natuurlijk karakter Wilhelminaplas” presenteert.

werkgroep Wilhelminaplas
  • De werkgroep “behoud natuurlijk karakter Wilhelminaplas” hield op 2 oktober een presentatie over hun voorstellen, zoals ze op vrijdag 11 oktober gepresenteerd zullen worden bij de “dorpsagenda Ooij”, die dan aan de gemeente Berg en Dal aangeboden  zal worden.
    In Ooij zijn verschillende werkgroepen actief met de dorpsagenda. In deze dorpsagenda wordt vanuit bewoners initiatief getoond en worden zaken die spelen binnen het dorp besproken. Daarbij wordt vervolgens samen met de gemeente Berg en Dal en Forte Welzijn gekeken hoe e.e.a. omgezet kan worden naar een actie die voorziet in de vraag van de bewoners.  Ongeveer 25 belangstellenden, inclusief de leden van de werkgroep,  waren naar dorpshuis de Sprong gekomen om hun presentatie aan te horen en te bekijken. Zo is een van de belangrijkste onderwerpen het verwijderen van het puin, dat in 1973/1974 langs de oevers van de Wilhelminaplas is gestort. zie de foto’s