8 september 2019

Pastoor Rudo Franken definitief benoemd door Bisschop

Rudo Franken

Tijdens de zaterdagavonddienst van zaterdag 7 september in de kerk van Millingen heeft Pastoor Rudo Franken bekendgemaakt dat hij definitief per 1 oktober 2019 door Bisschop de Korte van het Bisdom Den Bosch is aangesteld als Pastoor van de Parochie Maria ten Hemelopneming. Zijn werkgebied strekt zich uit van Beek tot en met Millingen aan de Rijn. Hij zal zondag 13 oktober tijdens de H. Mis van 11.00 uur officieel worden geïnstalleerd door Hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaerts. Per 1 oktober wordt  ook door de bisschop eervol ontslag verleend aan Henk Janssen als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming en wordt hij in volledige betrekking benoemd tot pastoor van de parochie H. Cosmas en Damianus in Groesbeek. Hij wordt hierbij geassisteerd door pastor Aloys van Velthoven (57). Foto: Erik Hell.