26 augustus 2019

Jubilarissen bij Schutterij EMM Kekerdom

Op zondag 25 augustus vond het koningschieten plaats bij Schutterij EMM in Kekerdom. Daar werden ook de jubilarissen gehuldigd. Han Haukes en Rob Grotens werden gehuldigd in verband met hun 25-jarig lidmaatschap van Schutterij EMM, evenals Jan Nielen vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap. Ook werden er 4 leden door de Kring rijk van Nijmegen de Betuwe gehuldigd. Dat waren: Jan Mulders en Jan klomp. Beide zijn 48 jaar vendelier. Zij ontvingen beiden de bronzen draagspeld van de kring. Tevens werden 2 bestuursleden gehuldigd door de kring. Dat waren: Antoon van Haaren en Paul Geurts. Beiden ontvingen de zilveren draagmedaille van de kring. Foto’s: Erik Hell (BD1).