4 juli 2019

Afscheidsavond leerlingen groep 8 basisschool Opweg

De leraren zingen het afscheidslied

Nadat ze hun 3e en laatste eindmusical in dorpshuis de Sprong hadden opgevoerd, welke weer een doorslaand succes was, gingen de leerlingen van groep 8 van basisschool Opweg, samen met hun ouders naar de aula van de school om daar samen afscheid te nemen van hun leraren en de school. Het voltallige lerarenteam zond voor hen een afscheidslied, er werden herinneringen uitgedeeld en de leraren werd verladen met cadeautjes, terwijl de leerlingen zelf ook een cadeau en en fotoboek kregen. Voor de klassenouders waren er bloemen en voor de ouders die nu voor het laatst een kind op school hadden, waren er eveneens bloemen. zie de foto’s van de musical; zie de foto’s van het afscheid.