26 juni 2019

Ecologisch maaien in Berg en Dal

Burgemeester Slinkman op de tractor van van Raaij groenvoorziening uit Boven-Leeuwen..

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal heeft maandagmorgen persoonlijk een stukje van de berm langs de Alde Weteringweg in de Ooijpolder gemaaid en zich daarna zelf overtuigd van het maaisel en het nut van dit nieuwe maaien. Hij constateerde daarna zelf dat de zaadjes in de berm bleven liggen. De gemeente wil insecten en vlinders meer leefruimte geven. Daarom maaien ze de bermen anders en halen ze het maaisel weg. Dit zorgt voor meer bloeiende planten in de bermen. En bloeiende planten zijn vaak een voedselbron voor insecten.

 

Bericht van de gemeente: Hoe vaak maaien we?

We maaien twee keer per jaar de hele berm. De eerste maaibeurt is in juni, nadat de eerste bloei voorbij is. Voordat we starten met maaien controleren we eerst de berm. Zitten er nog broedvogels of staan er bijzondere planten? Dan maaien we er niet.

De tweede maaibeurt is in september. In augustus doen we nog een kleinere maaibeurt. Dan maaien we alleen de eerste meter berm. Dit doen we voor de verkeersveiligheid. Weggebruikers houden dan voldoende zicht.

Hoe zorgt minder maaisel voor meer bloemen?

Maaisel dat blijft liggen wordt een soort mest. Door mest wordt de bodem voedselrijker. Maar we willen juist dat de bodem voedselarm blijft. Want bloeiende planten die insecten aantrekken groeien beter op voedselarme grond. Maaisel weghalen zorgt daardoor voor meer insecten. En meer insecten en vlinders zorgen weer voor een beter en gevarieerder voedselaanbod voor andere insecten, reptielen, muizen en vogels. Zo neemt de biodiversiteit (aantal verschillende soorten planten en dieren) toe.  En het is leuker en interessanter om te zien.

Hoe maaien we?

Het maaisel komt eerst in een schudder. Hierdoor vallen zaadjes en kleine beestjes weer terug op de bodem. Op die manier blijft er leven in de berm aanwezig. Vanuit de schudder gaat het maaisel via een slang naar de opvangwagen. Als de opvangwagen vol is dan maken we kleine hoopjes maaisel in de berm. Deze hoopjes halen we een paar dagen later weg. Van het maaisel maken we samen met boeren een bodemverbeteraar.