7 juni 2019

Oude grenspaal aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal teruggeplaatst

De grenspaal wordt geplaatst.

Tijdens het vernieuwen van de parkeerplaats tegenover het amusementspark Tivoli in Berg en Dal werd onlangs een restant van een oude grenspaal gevonden. De paal kwam daarna terecht in de berm, waar Paul Klinkenberg begin april deze aantrof. M.m.v de gemeente Berg en Dal is dit historische relict op 6 juni teruggezet in de berm aan de Oude Kleefsebaan, ongeveer op de plek waar hij in 1910 of iets eerder, is geplaatst. Deze grenspaal, No. 631-X, is een van de vele palen die geplaatst werden in het kader van “de verificatie der Rijksgrens tusschen de palen 622 en 632.” In de periode van 1906 tot en met 1910 werd door landmeter J. L. de Lange van het kadaster in Deventer de rijksgrens aan de Oude Kleefsebaan tussen Berg en Dal en de gemeente Wyler (opnieuw) ingemeten en van nieuwe grenspalen voorzien. Van de activiteiten van landmeter de Lange zijn zijn schetsen, de uitgewerkte vier kaarten en zijn declaraties bewaard gebleven. zie de foto’s.

 

 

Hotel Pension Oud Berg en Dal 1910

Op een ansichtkaart uit 1910 is (linksonder) de bewuste grenspaal 631-X te zien, pal voor het toenmalige Hotel Pension Oud Berg en Dal wat toen op Pruisisch grondgebied stond. Op de hoek van het hotel (in het midden) staat grenspaal 631-IX afgebeeld. Het pand werd in 1921 door een felle brand verwoest. Bij het graven van het gat voor het plaatsen van de steen kwam een stuk fundering van het hotel tevoorschijn. Daarop heeft paal 631-X nu zijn nieuwe staanplaats gekregen.

Paul Klinkenberg