5 juni 2019

Leerlingen van het Canisius College geven gesneuvelde Canadezen hun geschiedenis terug

Leerlingen Canisius college lezen hun verhaal voor. Foto Frans Bootsma

Voor de tweede keer kwamen leerlingen van het Canisius College uit Nijmegen naar de Canadese begraafplaats in het kader van het scholenproject van de stichting “Faces To Graves”. Zij hebben levensverhalen samengesteld van een aantal soldaten die hier zijn begraven. Twee aan twee hebben ze die voorgelezen bij de betreffende graven. Bij elkaar  hebben ze 35 levensverhalen geschreven. Het Canisius College is de eerste school die aan dit project deelneemt. Coördinator voor Faces To Graves en tevens vicevoorzitter Dick Akerboom was hierbij aanwezig. Vrijwilliger van het Research Team Sigrid Norde, heeft praktische hulp verleend en ook zij was aanwezig. Nu is het niet alleen een naam op een witte steen, maar weet je dat het een jonge man met bepaalde hobby’s, een bepaalde lengte en wat voor familie hij had en bijvoorbeeld een paar weken na aankomst in Nederland in 1944 om het leven kwam. (als voorbeeld). Frans Bootsma maakte de foto’s. zie de foto’s.


Het is voor het eerst dat een school zo heeft meegeholpen om de verhalen van militairen die begraven liggen op de begraafplaats in Groesbeek te achterhalen. De leerlingen kregen hiervoor toegang tot de volledige militaire en medische dossiers en zijn bij hun onderzoek begeleid door de stichting Faces to Graves. Die wil zo veel mogelijk verhalen van de militairen die op de begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg begraven liggen, achterhalen.

Het onderzoek naar de militairen is nog niet zo lang mogelijk, Canada besloot pas een paar jaar geleden de archieven openbaar te maken. ,,We zitten nu op een paar honderd uitgezochte verhalen”, vertelt Dick Akerboom van Faces to Graves. ,,Er ligt dus nog veel werk en we zijn blij met de hulp van deze scholieren. Maar we vinden het ook belangrijk voor hen, want het herdenken krijgt voor deze nieuwe generatie zo meer betekenis.”