12 mei 2019

Carl-Heinz Haukes Grenslandkoning 2019

Carl-Heinz Haukes Grensland koning

Op zaterdag 11 mei werd in Leuth , het door schutterij de “Vriendenkring” grensoverschrijdende “Grensland schuttersfeest” gehouden. Aan deze 14e editie, perfect georganiseerde evenement, deden alle schutterijen mee van beide zijden van de grens in de gemeenten Berg en Dal en Kranenburg. Het eerste Grensland schuttersfeest werd in 1993 georganiseerd, in het Duitse Wyler en wordt elke twee jaar georganiseerd. Er werd gestart met een ontvangst in zaal “de Vriendenkring”, waarna de schietwedstrijden op het naastgelegen terrein werden gehouden. Daar schoot Carl-Heinz Haukes ( EMM Kekerdom) bij het 97e schot  de vogel naar beneden. Hij volgt daarmee  Norbert Dercks van ASG Nütterden  op. De komende twee jaar mag Carl-Heinz Haukes zich “Grenslandkoning” noemen. Grensland “Koningin” is geworden Jan Peters (Prins -gemaal) van de Schutterij Kranenburg. Grensland Jeugdkoningin is geworden Anika Jansen uit Mehr. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s.

Openingstoespraak door Wim Sanders:

Wir treffen uns… bij de Vriendenkring een Kring van Vrienden….

Openingstoespraak Grensland Koningschieten 11 Mei 2019.

Sehr geehrte stelvertreter Burgemeister Herr Ulrich Heiden,
Geachte burgemeester Slinkman,
Huidige Grensland Koning: Nobert Derks
Huidige titel drager van Grensland “Koningin”;
Ruud Schaminee,
En de Jeugdkoningin: Femke Terwindt
Geachte leden van schutterij De Vriendenkring met uw voorzitter Dhr. Jack Hermsen,
Beste koningsparen van de gemeente Kranenburg en de gemeente Berg en Dal,
Lieber Schutzenfreunden und freundinnen, Meine dame en herren, Jongens en meisjes,

Namens het Grenzland Comité heet ik u allen hier van harte welkom in Leuth bij het Grensland Koningschieten 2019. Jullie weten, ik doe alles in het platte dialect zodat we elkaar goed kunnen verstaan………
We zijn vandaag te gast bij een schutterij die hun 100ste verjaardag viert, en voordat ik verder ga wil ik graag onze welgemeende felicitaties overbrengen aan de Schutterij De Vriendenkring …..

Jullie organiseren niet alleen vandaag het Grensland koning schieten maar ook diverse andere activiteiten die ertoe moeten bijdragen dat jullie honderdste verjaardag er een gaat worden die niet snel vergeten (wurt)  zal gaan worden. Want 100 jaar oud is ook wel heel bijzonder. Niet alleen een mijlpaal voor de vereniging, maar ook voor het dorp Leuth.
De vereniging is het dorp en het dorp maakt samen de vereniging en dat al 100 jaar. Dat is een echte Vriendenkring, ein echtes Freundenkreis..

Maar ook een warm welkom aan onze beide burgemeesters (stelvertreter) van de gemeenten waarvan de schutters hier vandaag samen zijn gekomen.
Fijn dat u ons evenement ondersteunt met uw aanwezigheid, en daarmee de belangrijkheid mede wilt onderstrepen van de schutterijen in deze regio. Schutterijen maken een wezenlijk deel uit van onze samenleving, het geeft vertier, vermaak maar ook samenhang aan een groot gedeelte van onze inwoners van de beide gemeenten. U onderstreept dat belang door vandaag hier aanwezig te willen zijn.
Fijn dat u er bent!

Ook een bijzonder woord van welkom aan onze huidige koninklijke hoogheden die 2 jaar geleden in Wyler, de hoogste eer wisten te behalen.  Fijn dat jullie er weer zijn om vandaag de titel over te kunnen dragen aan jullie opvolgers.

Er zijn ook jaren geweest in het verleden dat we een dergelijke dag als vandaag, ons totaal niet konden voorstellen. Niet alleen omdat de contacten er toen nog niet waren, maar ook omdat het toen gewoon niet mogelijk was om elkaar van beide zijden van de grens te ontmoeten. Laat staan dat we met elkaar een biertje dronken. Maar gelukkig is die tijd voorbij en kunnen we elkaar over en weer bezoeken bij de vele evenementen die we aan beiden zijden van de grens organiseren.

En dat zijn er gelukkig nog steeds heel veel. Vele schutters treffen elkaar op de kermissen welke in deze regio nog steeds georganiseerd worden. We bezoeken elkaar op, schuttersfeesten met de koningsparen en met gehele verenigingen. We organiseren uitwisselingen met elkaar waarbij een kaartje wordt geschoten of we bezoeken elkaar als er een jubileumfeest zoals hier in Leuth te vieren is. Kortom, het zit goed met de onderlinge contacten….

(Niks om zorgen over te maken… of toch wel… ? Misschien kan een aandachtspunt voor ons allen kan zijn onze opvolgers,…. de jeugd. Zij moeten het straks van ons gaan overnemen, zij moeten onze tradities en gebruiken en vooral onze vriendschappen hier in deze regio door gaan geven aan de volgende generaties…

Zij moeten ook deze contacten, die wij hebben met elkaar blijven doorgeven en blijven uitdragen. Maar als er geen jeugd in de verenigingen meer is…. dan wordt het moeilijk om iets door te geven. 

Of ik de oplossing heb, denk u misschien … ? Neen, niet direct… maar toch wil ik u allen oproepen om hierover ook met elkaar als buren over na te denken. Probeer schutters-avonden en feesten te organiseren voor de jeugd, (bijvoorbeeld met de kermis) er zijn al goede voorbeelden van..  ook in onze buurt …
Maar het allerbelangrijkste is… blijf luisteren naar de jeugd.

Luister eens naar hun ideeën hoe je een avond of schuttersfeest ook voor hun aantrekkelijk zou kunnen maken.

En gelukkig zijn er voorbeelden, … ook in onze regio en gemeenten…
Het moet… we kunnen niet zonder schutters in de gemeente Kranenburg en Berg en Dal.
Deze traditie mag gewoon niet verloren gaan.

Want de traditie van onze verenigingen gaat ver terug, soms wel honderd of nog meer jaren.

Kijk hier eens in Leuth, 100 jaar geleden werd hier een schutterij opgericht, met als doel; samen iets in de gemeenschap bereiken en organiseren voor jong en oud. En dat is gelukt. Niet altijd even gemakkelijk, maar men heeft de tradities van de schutterij weten voort te zetten en zijn momenteel volop in beweging in hun jubileumjaar. Een prachtig gerestaureerde Vriendenkring is daarvan een welverdiend resultaat. En bijzonder is het wel te noemen dat jullie hier vandaag in dit gebouw de vele gasten uit de beide schuttersdorpen ontvangen. En daar mogen jullie trots op zijn. 

Ik zou willen afsluiten met de woorden die we in familiare kringen of vriendenkringen ook vaak gebruiken… Wir treffen uns… (we zien mekaar)
Ik denk dat dit een slogan is die op ons schutterslijf geschreven zou kunnen staan… Dat is waar we het voor doen. (we zien mekaar)

Ik wens iedereen hier vandaag aanwezig, op de eerste plaats heel veel plezier, praat met elkaar, maakt plezier met elkaar, maak nieuwe vrienden, dan komt het met het schieten ook wel goed…

Iedereen heel veel succes oftewel…gut schuss..

En hiermede verklaar ik het Grenzland Koningschieten voor de gemeenten Kranenburg en Berg en Dal 2019 voor geopend.

Und damit erkläre ich das Grenzland- Königsschießen für die Gemeinden Kranenburg und Berg en Dal 2019 offiziell für geöffnet.