5 mei 2019

4 mei herdenking in Beek.

Herdenking in Beek

Op zaterdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking, die was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers, begon met een oecumenische bijeenkomst in de H. Bartholomaeuskerk. Daarna was er vanaf de kerk een  stille tocht, voorafgegaan door schutterij B.U.B , naar het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen waar de herdenkingsbijeenkomst werd voortgezet. Raadslid Theo van der Velden van de gemeente Berg en Dal hield tijdens de herdenking een toespraak. 2 leerlingen, Filiz en Lilian van basisschool de Biezenkamp lazen hun gedichten voor en ook twee leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, Sanne en Myrthe, droegen een gedicht voor. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging K.N.A .  Zangkoor de Small Stream & Rush Camp Carolsingers brachten een lied ten gehore. Door diverse instanties en verenigingen, maar ook door een familielid, werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Deze keer was er geen vertegenwoordiger van de Duitse gemeente Kranenburg aanwezig. zie de foto’s deel 1; deel 2