30 april 2019

Inwijding gerestaureerde Mariagrot Mariëndaal op 19 mei in Groesbeek

Mariagrot in Groesbeek

Op zondagochtend 19 mei a.s. organiseren vrijwilligers van Stichting Vitaal
Mariëndaal de plechtige inwijding van de gerestaureerde Mariagrot in park Mariëndaal, Groesbeek. De inwijding gaat gebeuren met een Heilige Mis in de open lucht op het veld nabij de grot. Inwijding door oud-pastor Van Gestel. De viering start om 11.00 uur. Pastor Henk Janssen gaat voor. Eregasten zijn de zusters van de Orde van de Barmhartige Zusters van de Heilige Carolus Borromeüs en oudpastor Van Gestel die aansluitend de inwijding zal verrichten bij de grot. Burgemeester Slinkman en de wethouders Van de Scheur en Fleuren zijn ook aanwezig. Het koor Sionsheuvel-Horst- Breedeweg zal Marialiedjes zingen en een wijkbewoonster speelt fluit. Er doen ook kinderen mee in de viering. Zij lezen kleine teksten en brengen bloemen voor Maria mee.

Oorspronkelijke Mariabeeld gerestaureerd
Bij de inwijding keert ook het gerestaureerde oorspronkelijke Mariabeeld terug in de grot. Diny Kuijpers van Huismuseum De Kleine Heilige Geest zorgde voor een minutieuze restauratie van het Mariabeeld.
Vrijwilligers en ambachtslieden
Vrijwilligers hebben in de afgelopen periode hard gewerkt aan herstel van de Mariagrot en de tuin rondom. Daarbij kregen ze steun van verschillende fondsen en van lokale bedrijven die via sponsoring een bijdrage leverden. Ook waren lokale ambachtslieden betrokken bij de restauratie. Zo maakt de lokale smid Richard Kerkhoff de sierlijke smeedijzeren poort, de kozijnen en kaarsenstandaard. Glaswerker Tonnie Peters zorgde voor gekleurd glas in de ramen.
Geschiedenis
De grot wordt eind 19e eeuw voor het eerst genoemd in de lokale archieven. Het was oorspronkelijk een zogenaamde Herz Jesu Grotte, opgericht door de Duitse zusters van de Orde van de Barmhartige Zusters van de Heilige Carolus Borromeüs. Zij woonden in het naastgelegen
klooster Mariëndaal. Uittreksels van de kloosterkronieken spreken van de eerste steenlegging in 1904 en de vervolmaking in de jaren 1904-1909. Er stond in deze periode een beeld van Jezus in de grot die op zijn hart wijst. De grot droeg toen de tekst ‘Ziehier het hart dat de mensen zozeer
lief heeft’. De grot was destijds rijk versierd met ornamenten, schelpmozaïeken en symbolen, waaronder ook beelden van God de Vader en de Heilige Geest. In de Tweede Wereldoorlog werd de grot grotendeels vernield door beschietingen. In de loop van de 20e eeuw werd het beeld van Jezus vervangen door dat van Maria. Later dit jaar komt er een historisch informatiepaneel bij de grot.
Programma 19 mei 2019:
10.30 uur Ontvangst gasten in de open lucht ‘kerk’
11.00 uur Start Heilige Mis
12.15 uur Inwijding & kaarsje branden bij de grot
Aansluitend is er voor alle gasten koffie en thee met
iets lekkers bij het Groeske