28 april 2019

Waterleiding onder het Meertje door.

Er ligt nog een klein stuk bovengronds.

Op vrijdag 26 april is de nieuwe waterleidingsbuis (een paar honderd meter) vanaf Persingen onder het Meertje door getransporteerd naar Ubbergen. Men heeft weken gewerkt aan de montage van deze leiding en vervolgens werd het in één dag onder de grond geperst. De leiding dient als vervanging van de oude leiding die regelmatig voor problemen zorgde. De voorbereidende werkzaamheden hebben enkele weken geduurd aan zowel de Ubbergse als de Persingense kant. Aan Ubbergse zijde zijn in die tijd diverse vernielingen gepleegd.