5 maart 2019

Albert de Witt overleden.

Albert de Witt

Ons bereikte het droevige bericht dat op 28 februari Albert de Witt uit Beek op 79 jarige leeftijd thuis is overleden. Albert was in zijn werkzame leven aannemer en was bij vele grote projecten betrokken. Bovendien was hij een verenigingsmens. Wij wensen zijn vrouw Els, de kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Albert . Albert is thuis. Er is daar gelegenheid om afscheid te nemen op 6 maart van 18.30 uur tot 19.30 uur. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 8 maart om 11.00 uur in de H. Bartholomaeuskerk in Beek. Aansluitend wordt hij naar zijn laatste rustplaats bij zijn familieop het nabij gelegen kerkhof gebracht.