27 januari 2019

Afscheid pastoor Norbert Swagemakers in Berg en Dal

Pastoor Herwi Rikhof spreekt pastoor Swagemakers toe.

Op zondag 27 januari 2019 nam pastoor Norbert Swagemakers in de kerk te Berg en Dal afscheid van de Parochie Heilige Drie-Eenheid, waaronder Berg en Dal,  Heilig Landstichting, Malden en Nijmegen-Zuid (Hatert, Meijhorst, Groenestraat en  Hatertseweg) vallen. Hij is benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Damiaan de Veuster in Helmond. Hij zal op 1 februari worden opgevolgd door Jacques Grubben, voorheen pastoor van de Heilig Hart parochie in Boxtel. Hij zal later tijdens het parochiefeest geïnstalleerd worden. Norbert was pastoor van de gefuseerde parochie Heilige Drie-Eenheid vanaf januari 2010 en woonde bij de kerk in Berg en Dal. Zijn pastorale passie om mensen te ontmoeten en bij te staan op al die belangrijke momenten van het leven, was moeilijk te combineren met de grootte en complexiteit van deze parochie. In goed overleg met de Bisschop heeft Norbert de nieuwe benoeming aanvaard. Na de afscheidsbijeenkomst, waarbij velen hem de hand kwamen schudden, werd hij toegesproken door pastoor Herwi Rikhof, die hem een “vriendenboek” overhandigde, was er die middag een Vesperviering in het teken van dankbaarheid voor het pad dat de pastoor en de parochianen de afgelopen jaren samen mochten gaan. zie de foto’s deel 1;  deel 2