30 november 2018

Berg en Dal krijgt Certificaat Dementievriendelijk dorp

Als dorp Berg en Dal hebben we het Certificaat Dementievriendelijk dorp en de daarbij horende sticker van Alzheimer Nederland ontvangen. Deze speciale gelegenheid werd gehouden in Groot Berg en Dal en de overhandiging werd gedaan door dhr. Dirkx, voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Nijmegen. Binnen het dorp Berg en Dal werken alle zorgpartijen al een aantal jaar intensief samen rond het thema Gezondheid en Welzijn voor ouderen, een deelproject is Dementienet. Hierin zitten huisarts Willemijn de Graaf, Huub Schuwer en Karin Wolfs van de ZZG en Peter Degger van Villa Hamer. Voorafgaand aan de overhandiging van het certificaat was er de jaarlijkse scholingsbijeenkomst van het Dementienet Dorp Berg en Dal. Het thema van deze middag was het moreel beraad en werd begeleid door Jelle van Gurp,  Ethicus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De projectgroep Dementienet heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden om het negatief stigma rond dementie te proberen te beïnvloeden, informatie te geven, lezingen te organiseren, informatie te delen via o.a. de Rozet en activiteiten voor kwetsbare ouderen en hun familie/mantelzorgers te organiseren. Als mooie beloning voor dit werk was het ontvangen van het Certificaat Dementievriendelijk dorp Berg en Dal. zie de foto’s.