1 november 2018

Wethouder Visser onthult schild in kapel Mariendaal te Groesbeek

Afgelopen zondag onthulde wethouder Annelies Visser, samen met Zuster Eugenie Verkuijlen en Zuster Anne Marie van den Oetelaarde een kopie van het schild van de Barmhartige Zusters van de Heilige Carolus  Borromeüs in de hal van de kapel Mariendaal in Groesbeek. Het originele schild was lang geleden verloren gegaan. zie de foto’s

  In 1875 vestigden de Barmhartige Zusters van de Heilige Carolus  Borromeüs zich in hotel Bellevue onder de naam Mariënthal. Deze zusters kwamen uit Kleve, moesten door de Kulturkampf Duitsland verlaten, maar gingen verder met hun werk in Groesbeek. Zo kregen al vrij snel maar liefst 60 meisjes hier onderdak en onderwijs. Groesbeek was voor de zusters een echt toevluchtsoord. Dat blijkt ook uit het feit dat bij het 50-jarig jubileum in 1925 de zusters een goudkleurig schild cadeau kregen van de Groesbeekse bevolking met daarop de tekst: ‘

Wij bieden u ons hart en hand
op Neerlands vrijen grond,
de plek waar elk in zijne stand
door ’t Recht bescherming vond.
Wat elders ook geschied’
op Neerlands bodem huist ’t niet. ’
Dat schild werd op de gevel aangebracht, maar is verloren gegaan. Er was een grote band gegroeid tussen de inwoners van Groesbeek en de zusters. Als voorbeeld hiervan: In de Kronieken van de Zusters staat vermeld dat in 1920 burgemeester jhr. O.J.M. van Nispen tot Pannerden samen met zijn voorganger oud-burgemeester R.M. Ottenhoff, de gemeentesecretaris C.A. Luijben en F. Meulemans, secretaris van de spijskokerij voor de arme kinderen een uitvoerige brief aan de generale overste in Trier schreven. In die brief wordt vermeld dat “een vertrek van de zusters uit Groesbeek een groot verlies zou zijn voor het Groene Kruis, de
spijskokerij en in het algemeen voor de verscheidene belangen van de inwoners van Groesbeek.” De Vereniging Behoud Dorpsgezichten heeft boven staande tekst laten smeden door Richard en Bram Kerkhoff. De gemeente Berg en Dal heeft de erfgoedsubsidie verleend. Het nieuwe gouden schild met blauwe letters hangt nu weer in het trappenhuis naar de kapel en is op 28 oktober officieel onthuld door de wethouder cultuur van de gemeente Berg en Dal: Annelies Visser samen met de zusters . Er waren in de kapel van Mariëndaal enkele toespraken en de plechtigheid werd afgesloten met een kop koffie/thee in ’t Groeske.