2 oktober 2018

Informatieavond bomenkap Bisonbaai in Oortjeshekken

Woensdag 3 oktober houdt Staatsbosbeheer een informatie inloopavond bij Hotel-café-restaurant Oortjeshekken aan de Erlecomsedam te Ooij. Hier kan men informatie verkrijgen over de plannen van Staatsbosbeheer over het kappen van bomen tussen de Bisonbaai en Waal. De inloopavond duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. Hier onder staat een Open Brief van een buurtbewoner, gezonden aan Staatsbosbeheer.

Open brief aan Staatsbosbeheer : Ooy 01-10-2018.

Geachte dames en heren van Staatsbosbeheer,

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het feit dat Staatsbosbeheer (SB) een informatiebijeenkomst heeft belegd over de voorgenomen houtkap rond de Bisonbaai.
(woensdag 3 oktober vanaf 19.00 u. in Oortjeshekken)

Dat is in het verleden wel eens anders gegaan. Zo’n 10 jaar geleden bijvoorbeeld is het hele bos schuin tegenover Oortjeshekken rigoureus volledig gekapt en bij mijn weten zijn wij daarover als aanwonenden niet van tevoren geïnformeerd.
Fijn dus dat er een andere wind is gaan waaien bij SB.

Mijn naam is Johan Koeleman en ik heb het voorrecht hier aan de dijk te mogen wonen sinds 1992. Wekelijks maak ik al sportend een rondje Bisonbaai en ik kan dan enorm genieten van de prachtige natuur: het water met de grote hoeveelheid vogels van allerlei pluimage en van de reusachtige bomen waar de vogels zoals bijv. ganzen (!)  graag hun toevlucht in zoeken.

Enige tijd geleden was er sprake van dat de bomen gekapt zouden kunnen worden in het kader van het beleid Ruimte voor de rivier. Diverse grote wilgen langs de oever van de Waal zijn omwille van dit beleid gesneuveld, maar gelukkig is dit lot de loofboomreuzen langs de Bisonbaai bespaard gebleven.
Tot nu?

Middels aankondigingsborden bij de toegangen tot de Bisonbaai werd ik ervan op de hoogte gesteld dat SB voornemens is de zieke of onveilige bomen op korte termijn te gaan kappen.
Als enige reden voor de kap geeft u aan dat de veiligheid van de bezoekers door u niet gegarandeerd kan worden.

Dank u wel dat u bezorgd bent over mijn/onze veiligheid. U was dat ook ten tijde van de hitteperiode afgelopen zomer en u waarschuwde ons tijdig voor de Blauwalg.

Naar mijn mening houdt uw verantwoordelijkheid daar op.

Ik denk dat ik mag zeggen dat iedereen met enig gezond verstand heel goed weet dat je bij noodweer of harde wind niet onder bomen moet lopen. Zeker niet onder zulke loofboomreuzen als die er rond de Bisonbaai staan.
Het afgelopen jaar zijn er behoorlijk wat enorme takken van sommige van die reuzen naar beneden gekomen en ook is er ’n enkele boom volledig tegen de vlakte gegaan.
Oppassen dus bij onstuimig weer!

Middels deze brief wil ik een dringend pleidooi houden voor behoud van de bomen van de Bisonbaai. Ik doe het klemmende beroep op u af te zien van  de kap van de meer dan 27 bomen die een merkteken hebben gekregen voor kap.

Ik doe u de suggestie om al uw energie te steken in het waarschuwen van de bezoekers van de Bisonbaai voor de risico’s die zij lopen wanneer zij dit prachtige stukje natuurgebied betreden.
Zo waarschuwt u de bezoekers al heel duidelijk voor de Konigspaarden en Galloway ‘s: afstand bewaren! Ook waarschuwt u de bezoekers wanneer de kwaliteit van het zwemwater niet goed is.

Hoeveel moeite is het om ook duidelijke waarschuwingsborden te plaatsen die de bezoekers nadrukkelijk waarschuwen voor de loofboomreuzen die, zeker bij onstuimig weer, niet te vertrouwen zijn?!

Ik word er verdrietig en boos van als bomen van 60 tot 100 jaar oud, die ik onmogelijk met mijn lange armen kan omvatten, binnen een half uur gekapt worden.

Alstublieft, alstublieft, laat de natuur van de Bisonbaai zoveel mogelijk met rust en haar natuurlijke gang gaan.

Fijn dat u de afgelopen periode de wandelpaden rond de baai hebt vrijgehouden door de kap van al te veel struikgewas. Maar laat het daarbij alstublieft!

Van harte hoop ik dat SB kan terugkomen op haar besluit om de loofboomreuzen te kappen.

Met vriendelijke groeten.

Johan Koeleman

Ooysebandijk 26
6576 JE Ooy
06-29222014

info@plankenkeet.nl