27 september 2018

De gemeente Berg en Dal geeft haar inwoners de ruimte in de begroting 2019

Het college van de gemeente Berg en Dal legt de gemeenteraad een sluitende begroting 2019 voor. Dit betekent dat het college verwacht dat de uitgaven betaald kunnen worden uit de inkomsten. In deze begroting heeft de gemeente ruimte gemaakt voor verduurzaming en voor inwonersinitiatieven. De gemeenteraad beslist op 1 november over deze begroting.
In deze begroting heeft het college haar ambities uit het coalitieakkoord “Duurzaam verder bouwen” vertaald in concrete doelen en resultaten. Met deze eerste begroting van het huidige college zet de gemeente grote stappen op -onder andere- het gebied van duurzaamheid en inwonersinitiatieven. Het college vindt dat wij en onze (klein)kinderen moeten kunnen opgroeien in een mooie, veilige en gezonde -en dus duurzame- omgeving. Bovendien stimuleert de gemeente haar inwoners om maatregelen op het gebied van duurzaamheid uit te voeren. Daarmee kunnen de inwoners hun energiekosten verlagen.

Goed gevulde spaarrekening
Om tegenslagen op te vangen heeft de gemeente een spaarrekening. Het bedrag op de spaarrekening is de laatste jaren gestegen; zelfs meer dan nodig is. De gemeente kan dus een deel van dat spaargeld uitgeven. De gemeente gaat samen met de inwoners en gemeenteraad van Berg en Dal bekijken naar welke projecten dit geld gaat. Zo bouwen we gezamenlijk verder aan een voor iedereen aantrekkelijke gemeente.
Kosten sociaal domein
Door slimme keuzes te maken gaat de gemeente de kosten van de zorg voor ouderen en jeugd verminderen. Dit moet ook omdat we in Berg en Dal meer uitgeven voor deze zorg dan dat wij van de Rijksoverheid ontvangen.
Lasten alleen met inflatie gestegen
De belastingen van de gemeente Berg en Dal zijn een van de laagste van Nederland. “Hier zijn wij trots op. De gemeentelijke belastingen hebben we ook dit jaar alleen met de index laten stijgen,” aldus wethouder Fleuren van Financiën, “Onze gemeente staat er financieel nog steeds goed voor. We kunnen wat extra’s doen door een deel van het spaargeld uit te geven. Waaraan we dit gaan uitgeven bepalen we samen met onze inwoners.”
Behandeling van de begroting
Op donderdag 1 november vanaf 16.00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting. De politieke partijen kunnen dan nog onderdelen van de begroting wijzigen. Op 4 oktober is er om 20.00 uur een technische toelichting over de begroting voor de gemeenteraad.