12 september 2018

Bridgeclub Hoog Laag bestaat 40 jaar.

Bridgeclub Hoog Laag, met Ooij als thuisbasis, bestaat 40 jaar. Dit wordt op zaterdag 6 oktober 2018 uitbundig gevierd in het Dorpshuis de Sprong in de Ooij! De lustrumcommissie wil met een Frans getint programma alle leden verlokken dit achtste lustrum samen te vieren. Zij kunnen genieten van accordeonmuziek, Franse chansons, antiquités en natuurlijk du pain, du vin et du boursin. Tussendoor wordt er vanzelfsprekend gebridget waarbij geoefend zal worden met de termen als un carreaux, deux trèfles, trois piqués en sept sans atout! Maar ook zonder deze termen zal het een gezellig feest worden.

De bridgeclub Hoog Laag is in 1978 opgericht door enige enthousiaste bridgers in Beek, waarvan enkelen nog steeds lid zijn. Aanvankelijk werd er gespeeld in Beek, in het keldertje van Spijker en in het vroegere dorpshuis Rustenburg. Toen deze accommodatie een hotelfunctie kreeg werd er uitgeweken naar Dorpshuis de Sprong in de Ooij, in afwachting van een nieuw dorpshuis in Beek. Toen deze na veel jaren eindelijk kwam waren de mogelijkheden voor de bridgeclub te beperkt zodat besloten werd om in de Ooij te blijven. De club de club voelt zich tot op de dag van heden prima thuis.

Het Beekse karakter van de club veranderde ook door een verandering in het ledenbestand. Steeds meer leden kwamen niet uit Beek maar uit andere dorpen van de voormalige gemeente Ubbergen en ook uit Nijmegen. Deze verandering werd helemaal duidelijk toen een zevental jaar geleden door de gemeente, de bridgebond en de club in het kader van activering van ouderen het project Denken en Doen werd opgezet. Meer dan 120 ouderen uit de gemeente namen hier aan deel en leerden bridgen. Na afloop van dit project verdubbelde het ledental van de club tot 140 leden.

Dit ledental is sindsdien stabiel gebleven, ook al omdat in de club naast goed bridgen gezelligheid en samenhorigheid zeer belangrijk wordt geacht. In de bijzondere drives wordt hieraan veel aandacht gegeven en dat trekt vaak nieuwe leden aan. Ook de mogelijkheid, die sinds enige jaren geboden wordt, om ’s middags te bridgen verhoogt de aantrekkingskracht van de club.

De bridgeclub Hoog Laag is met andere woorden na veertig jaar nog steeds een gezonde, levendige en gezellige club, waarbij het goed bridgen en toeven is! Dus er is alle reden om dit lustrum op een grootse wijze te vieren en dat zal op 6 oktober zeker
gebeuren !

Voor meer informatie over de bridgeclub Hoog laag kunt u contact opnemen met Gerard van het Erve (024-6842466 of gerardvanheterve@upcmail.nl)