23 juli 2018

Groesbeek krijgt speeltuin in de Kerkstraat

In het centrum van Groesbeek, in de Kerkstraat, komt een nieuwe speeltuin. Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal hebben ingestemd met de realisatie van het inwonersinitiatief. Het wordt een sport-, speel- en ontmoetingsplek. In het centrum van Groesbeek ontbrak het aan een speeltuin, vandaar dat enkele inwoners het initiatief hebben genomen om er in de Kerkstraat een te realiseren. Er is groot draagvlak onder de buurtbewoners, blijkt uit een enquête die de initiatiefnemers hebben afgenomen. Het plan is ook een goede aanvulling op de nabij gelegen dierenweide. De speeltuin is voor alle kinderen van 0 tot 15 jaar, die woonachtig zijn in Groesbeek-Noord (tot aan Klaverberg/ Heumensebaan) en de wijk Herwendaal. Ook kinderen die met hun ouders het centrum van Groesbeek bezoeken kunnen in de speeltuin terecht. Volgens de gemeente Berg en Dal wonen er in het plangebied 115 kinderen tot 10 jaar en 75 tussen de 11 en 15 jaar. In het ontwerp wordt rekening gehouden met het feit dat ouders met kleinere kinderen aanwezig zijn. De ouders houden toezicht op de spelende kinderen, maar kunnen elkaar hier ook ontmoeten. Er is sprake van twee verschillende gebiedjes, afgestemd op twee leeftijdsgroepen. De toestellen worden niet hoger dan 5 meter.  Pluryn zal de speelplek gebruiken voor dagbesteding van haar cliënten. Daarbij valt te denken aan de groenonderhoudswerkzaamheden en het schoonhouden van de plek. Het maaiwerk en onderhoud van de toestellen blijft echter een verantwoordelijkheid van de gemeente. Stichting de Speeltuin Kerkstraat wordt gebruiker van de locatie. Na de zomervakantie worden de toestellen geplaatst. Bron/Tekst/foto: DeGroesbeek.nl

Persbericht gemeente Berg en Dal
Nieuwe speeltuin aan de Kerkstraat in Groesbeek
Het college heeft besloten in te stemmen met het realiseren van een speeltuin aan de Kerkstraat in Groesbeek. De speeltuin is een initiatief van inwoners uit de buurt.
De speeltuin is voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Het idee is om naast de beek in het kruidenrijke gebied een speelplek van hout te maken voor de wat kleinere kinderen. In het gras aan de andere kant van de beek komen sport- en speeltoestellen voor de oudere kinderen.
Financiering De gemeente denkt mee over de financiering van het inwonersinitiatief. Daarnaast is de stichting in gesprek met andere partijen om de financiering rond te krijgen. Alleen als de financiering rond is, kan de speeltuin worden gerealiseerd.
Initiatiefnemers Kim de Haan, Sandra Verbogt-de Fijter en Monique van Baal vertellen: ‘’Nu gaan we op zoek naar geld. We hebben een stichting opgericht om zo bij verschillende fondsen iets aan te vragen. Ook blijven we communiceren met de buurt. En dan hopen we snel aan de slag te kunnen’’.
Stichting Speeltuin Kerkstraat
Bij een aantal inwoners ontstond het idee om een speeltuin te realiseren in het centrum van Groesbeek. De inwoners hebben een stichting opgericht: Stichting Speeltuin Kerkstraat. Hier zijn ook vrijwilligers uit de wijk Herwendaal bij betrokken. De stichting is in gesprek met Pluryn, Forte Welzijn en gemeente Berg en Dal. Zo is onderhoud van de speeltuin voor Pluryn een mooi dagbestedingsproject. Zij willen een bijdrage leveren aan de groenonderhoudswerkzaamheden en het schoonhouden van de plek.