18 juni 2018

Doe mee regeling uitgebreid in de gemeente Berg en Dal.

De gemeenteraad van Berg en Dal heeft ingestemd met een nieuwe, uitgebreidere ‘Doe mee-regeling’. In de nieuwe regeling wordt meer vergoed voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De gemeente betaalt bijvoorbeeld een lidmaatschap van een (sport)vereniging, laptop en zwemlessen als ouders te weinig geld hebben. Ook worden veel bestaande vergoedingen verhoogd. De gemeente vindt dat iedereen moet mee kunnen doen aan leuke, leerzame en gezonde activiteiten. Dat geldt ook voor mensen met een laag inkomen. Met de Doe Mee-regeling betaalt de gemeente kosten voor allerlei activiteiten, spullen, maar ook schoolactiviteiten in het basis- en voortgezet onderwijs. Wethouder Irma van de Scheur: “We vinden het belangrijk dat alle kinderen in onze gemeente de mogelijkheid hebben om mee te doen met sport- en andere activiteiten. Dit draagt bij aan hun ontwikkeling.” Hoe werkt die Doe Mee Regeling?
Iemand die 18 jaar of ouder is kan voor zichzelf een aanvraag indienen, of voor zijn/haar eventuele partner en/of kinderen die dit jaar 18 worden. Er zijn verschillende voorwaarden, zoals een inkomensgrens en een maximum vermogen wat iemand mag hebben. Een aanvraag doen kan via de website van de gemeente of door te bellen naar het ‘cluster Inkomen’ via 14024.