14 juni 2018

Voorrang op kruising bij Hollandsch Duitschgemaal wรฉรฉr aangepast.

Opnieuw is de voorrangssituatie bij de Ooysedijk en de Ubbergseweg in Nijmegen (bij het Hollandsch-Duitschgemaal) veranderd.  In 2012 had men er een voorrangskruising van gemaakt, nadat het daarvoor ook al een paar keer veranderd was. Onlangs is de Ubbergseweg opnieuw ingericht en heeft men de voorrang weer aangepast. Het is nu weer een gelijkwaardige kruising geworden en dat houdt in dat verkeer van rechts weer voorrang heeft. Voor de zekerheid heeft men er een bordje bij geplaatst. 

 

Een kruising met JoJo effect. ( artikel van 28 maart 2012)

Opnieuw is de voorrangssituatie bij de Ooysedijk en de Ubbergseweg in Nijmegen (bij het Hollandsch-Duitschgemaal) veranderd. Tot voor kort had het verkeer, dat van de Ooysedijk afkwam, voorrang (men kwam van rechts) op het verkeer op de Ubbergseweg. Dat was enkele jaren geleden zo vastgesteld. Nu zijn de bestuurders daar aan gewend en ineens is het weer veranderd. Men heeft er weer een voorrangskruising van gemaakt en moeten de bestuurders vanaf de Ooysedijk weer voorrang gaan verlenen aan het dwarsverkeer over de Ubbergseweg. En dat is aangeduid door een bord (B05 RVV), dat zodanig staat, dat, indien er een bestelbusje op enige afstand voor staat, zo weer over het hoofd wordt gezien. De laatste jaren is het van een voorrangskruising overgegaan in een gelijkwaardige kruising en nu is het ineens weer een voorrangskruising. Hoogst abnormaal voor een 30 km zone. Zo krijg je het z.g. JoJo-effect. En dit komt de verkeersveiligheid zeker niet ten goede. Op de Ooysedijk staat bord B06, de driehoek met de punt naar beneden. (nadering voorrangsweg of voorrangskruising)