17 april 2018

Expositie ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’ in Bevrijdingsmuseum

Vanaf 2 mei is de nieuwe tijdelijke expositie ‘De Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal’ te bezichtigen in het Nationaal

foto van Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.

Bevrijdingsmuseum. Het communistisch verzet kent een turbulente geschiedenis. De communisten kwamen als eersten in Nederland in verzet tegen het fascisme. Al vroeg in de jaren ’30 deden zij illegaal werk ter ondersteuning van het verzet in Duitsland. Op de eerste dag van de Duitse bezetting van Nederland werd de gehele Communistische Partij van Nederland (CPN) een verzetsorganisatie. De expositie in het Bevrijdingsmuseum toont deze meeslepende geschiedenis aan de hand van vele verzetsposters, kranten, foto’s, videomateriaal en muziekfragmenten. De verhalen van het communistisch verzet komen tot leven in historische verzetsobjecten uit Nederland en Duitsland.De tentoonstelling ‘De Communisten’ wordt (in het kader van het Jaar van Verzet 2018) geproduceerd door het Bevrijdingsmuseum dankzij financiële steun van het vfonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Kijk voor meer informatie op https://www.bevrijdingsmuseum.nl/Basis.aspx…