27 maart 2018

DuurzaamBeek café presenteert woensdagavond: Hittestress en Hoosbuien!

Kulturhus te Beek op woensdag 28 maart 2018. inloop 19.30 uur. Start 20.00 uurDuurzaamBeek café presenteert: Hittestress en Hoosbuien! Klimaatadaptie: ben jij voorbereid op de klimaatverandering? Inspiratie: U bent van harte welkom op de 8e bijeenkomst van het DuurzaamBeek Café in het Kulturhus te Beek. Met het thema van deze avond gaan we samen op zoek naar oplossingen hoe we ons aan het veranderende klimaat kunnen aanpassen: klimaatadaptatie. We horen er veel over in de media. Maar wat betekent het voor ons in Beek. Moet ’t Spijker rekening houden met water over de vloer? Welke maatregelen kunnen we zelf nemen om het niet zo ver te laten komen en wat doe je er tegen als het zo ver is? We staan voor een grote uitdaging en we laten verschillende aspecten daarvan aan bod komen.

Programma
We starten met een prikkelende inleiding van Madeleen Helmer uit de Ooijpolder,
projectleider bij het Klimaatverbond. Zij begeleidt overal in het land projecten, zoals “Hoe
Groener Hoe Beter”, een campagne richting de gemeenteraadsverkiezingen om te pleiten
voor meer groen en klimaatadaptatie. Een groene gemeente is goed voor gezondheid en
welbevinden, versterkt de biodiversiteit, beperkt de gevolgen van hitte, wateroverlast en
droogte en verbetert de luchtkwaliteit. Klimaataanpassing is risicopreventie. Zij doet een
boekje open over de Nationale Adaptatie Strategie met voorbeelden over omgaan met de
risico’s van hittestress, wateroverlast door hoosbuien, toename van allergieën en teken
Daarna zijn er korte presentaties die uitnodigen tot actie:
 wat doet de gemeente Berg en Dal aan klimaatadaptatie, Barry de Vries (aanjager
duurzaamheid)
 Operatie Steenbreek, Joop Spijker (researcher Alterra, Wageningen Universiteit)
 het Nationaal en Lokaal hitteplan, Ingrid Links (milieugezondheidskundige, GGD
Gelderland-Zuid)
 Tuinman die zich aanbiedt om met mensen hun tuin te ontstenen
Rondom het programma luistert u naar Soundscapes, muziek geïnspireerd door Glass,
Einaudi, Pärt en hits uit de Sixties en Seventies door de Ubbergse Sacha Corbey, toetsen.
Thematafels
Na de presentaties kunt u aanschuiven bij de thematafels met een van de sprekers om
samen in gesprek te gaan. Vaak leidt dat tot verrassende ideeën en initiatieven. Het
DuurzaamBeek Café geeft mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, informatie te
vergaren, nieuwe initiatieven op te zetten voor duurzaamheid in Beek in een gezellige en
ontspannen sfeer. Inloop vanaf 19.30 uur, we starten om 20.00 uur.
Gerhard Boot, Anita Huisman en Liny Toenders
www.duurzaambeek.nl