20 maart 2018

Missa in mysterium in Ooij goed bezocht

Op maandag 19 maart 2018 bleken velen uit Beek, Ooij en Leuth en zelfs enkelen daarbuiten de sprong te wagen naar De Sprong in Ooij om daar een avond bij te wonen rond de Missa in mysterium, een katholieke Mis, waarin Herman Finkers het mysterie van Christus alle ruimte geeft, hetgeen in de kerk zo ook bedoeld is. De avond bestond uit het gezamenlijk bekijken van de opname hiervan en napraten hierover onder het genot van een kop koffie. Dit initiatief is – met goedkeuring van pastoor Henk Janssen – door de torengroep van Ooij en kapelaan Rudo Franken gezamenlijk opgepakt om mensen uit Beek, Ooij en Leuth met elkaar samen te brengen rond geloof. De Missa in mysterium bleek bij de 90 belangstellenden herkenning en waardering op te roepen. In het nagesprek kwamen ideeën en gedachten naar voren voor het vieren van de Mis. Het was tevens een opstap voor de kapelaan om mensen warm te maken voor de vieringen van de Goede Week en Pasen, waarin het Christusmysterie bijzonder wordt gevierd. Mensen waren erg blij met de folder, met daarin deze vieringen en de uitnodiging voor deze avond, die door de Spar huis aan huis is verspreid in Beek, Ooij en Leuth. Via deze folder kunnen mensen zich ook aanmelden voor een taak tijdens deze vieringen.

Er is afgesproken om een dergelijke bijeenkomst ook in het najaar te houden, mogelijk tweemaal per jaar, om zo met elkaar het geloof te kunnen delen, en daarbij de plaats van samenkomst steeds te rouleren en eventueel zelfs hiervoor het vervoer te regelen. Een comiteetje van drie personen uit de drie dorpen zal deze bijeenkomsten voorbereiden.

De avond hebben we besloten met gezamenlijk gebed en het zingen van een lied en de zegen.

Mensen reageerden ook enthousiast op het nieuwe parochieblaadje van Groesbeek dat hen bij binnenkomst werd aangereikt en waarin sinds enige tijd ook de vieringen van Beek, Ooij en Leuth zijn opgenomen. Wie weet, zo werd geopperd, komt een eigen parochieblad van de grond. Zalig Pasen, Rudo Franken kapelaan

P.S. Kinderen kunnen zich nog aanmelden voor de Palmpasenactiviteit: zaterdag 24 maart 15.00-16.30 pastorie Ooij maken van Palmpaasstok; zondag 25 maart 9.30 viering Ooij; 11.00 viering Beek

rfrankenpr@hotmail.com 06-46193591