17 maart 2018

Kamerleden bezoeken CDA Berg en Dal bij Plusmarkt Nico de Witt

Vrijdagmiddag spraken een aantal Berg en Dalse ondernemers en politici elkaar in de PLUS supermarkt Nico de Witt in Beek-Ubbergen over de zorgen en visie die zij hebben op het ondernemen in een grensregio. CDA Tweede  Kamer-leden Jaco Geurts (woordvoerder agrarische sector) en Evert Jan Slootweg (woordvoerder financiën) bezochten met CDA-Statenlid Daisy Vliegenthart-Goedhart een aantal grensgemeenten in Gelderland. Als laatste werd Berg en Dal aangedaan. Doel van de grenstoer was om zicht te krijgen op de problemen van ondernemers in de grensstreek. Welk maatwerk is nodig om het midden- en klein bedrijf (MKB) gezond te houden. Op welke wijze kunnen gemeenten, de provincie en de landelijke overheid in samenspraak met het MKB met maatwerk zorgen voor economische groei en behoud van werkgelegenheid. zie de foto’s
Pompstationhouder en BOVAG-afgevaardigde William Elbers van Total Ubbergen kreeg de kans om zijn vragen over de komende accijnsverhoging en de oneerlijke concurrentie met Duitse pomphouders voor het voetlicht te brengen. Voor zijn voorstel om de indexering van de accijnsverhogingen de komende jaren te bevriezen kreeg hij gehoor en begrip van de Kamerleden. ‘We kunnen door het regeerakkoord geen toezeggingen doen die we niet absoluut waar kunnen maken, maar door dit soort gesprekken kunnen we de problematiek in de Tweede Kamer wel politiek op de agenda zetten en bespreekbaar maken. De nood is niet alleen hier hoog’ aldus Evert Jan Slootweg. Nico de Witt brak deze bijeenkomst een lans voor alle kleinere ondernemers die vaak de dupe zijn van winkelend publiek wat nu de grens over gaat. De Witt zelf is een van de weinige supermarkten in Nederland die door zijn hoge kwaliteitseisen zelfs Duits winkelend publiek naar Beek toe trekt. Het MKB staat hier zwaar onder druk, meer dan in de rest van het land.

Martien Nillesen, regionaal voorzitter ZLTO, uitte zijn zorgen omtrent de vooroordelen die er bestaan bij burgers wanneer het gaat om de agrarische sector. Hij maakte zich hard voor intensieve samenwerking tussen agrariërs in de grensstreek en andere partijen die zich bezig houden met natuur- en landschapsbeheer.

Volgens het Gelderse Statenlid Daisy Vliegenthart en de Kamerleden is er inmiddels draagvlak in Den Haag om grenseffect-rapportages onderdeel te laten zijn van te vormen beleid. Het waren CDA-lijstrekker Rob Verheijen en wethouder Sylvia Fleuren die tot slot het voorstel deden om dit jaar een bus vol Tweede Kamerleden via Beek en Groesbeek naar Kranenburg te rijden om de grensproblematiek in beeld te krijgen. Beide Kamerleden zegden toe zich daar hard voor te gaan maken in Den Haag. ‘’ Met De Linde – bus dan wel, dan kunnen we na afloop De Nachtwacht in’’ aldus een tevreden lachende Rob Verheijen.