13 maart 2018

School’s Cool zelfstandige vestiging gemeente Berg en Dal

Op dinsdag 13 maart 2018 was de officiële  kick-off van de start van de zelfstandige vestiging School’s Cool Berg en Dal. Dit hebben we feestelijk gevierd in het filiaal van de Rabobank in Groesbeek! Na de verwelkoming door Ruud Geerts, directeur Forte Welzijn en Anne de Jong, Coördinator School’s Cool Berg en Dal, werd er gesproken door Frans Noort, directeur School’s Cool Nederland. Daarna werd door Sjoerd de Waal, account manager van de Rabobank, namens de Rabobank Foundation, een cheque van 18.000 euro uitgereikt. Hiermee kan School’s Cool Berg en Dal nog meer jongeren helpen op hun pad naar de toekomst!  Namens de gemeente Berg en Dal waren de wethouders Erik Weijers en Sjaak Thijssen aanwezig.

School’s cool is een mentororganisatie die leerlingen ondersteuning en begeleiding biedt met de hulp van vrijwilligers. Naast aandacht voor schoolse zaken staat voorop dat het met de leerling goed gaat. Want als de jongere goed in zijn of haar vel zit, gaat het meestal ook beter op school. Het doel van School’s Cool is voorkomen dat jongeren problemen krijgen met de overgang naar de middelbare school of verdere problemen krijgen in het voortgezet onderwijs door hen te ondersteunen op hun pad. Dankzij de individuele coaching is er meer kans op betere leerresultaten, overgaan naar het volgende leerjaar en op voorkomen dat zij vroegtijdig school verlaten. School’s cool wil voor jongeren kansen creëren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

In de gemeente hebben we al enige jaren ervaring met School’s cool, dat werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van School’s Cool Nijmegen. De samenwerking was altijd goed, maar toch is besloten om een nieuwe zelfstandige vestiging School’s cool Berg en Dal te vormen onder de paraplu van Forte Welzijn. De gemeente hecht er waarde aan om te werken met een lokale opdrachtnemer en heeft veel vertrouwen in Forte welzijn. De basisscholen in de gemeente, en die buiten het dorp Groesbeek, zijn bekend met Forte welzijn, ook op andere onderwerpen zijn nauwe contacten (bv sport, opvoedingsondersteuning, info en advies, enz.). Ook voor de (potentiele) mentoren is een lokale organisatie vaak aantrekkelijker om bij aan te sluiten. Binnen Forte Welzijn werken we op velerlei wijzen aan het versterken van de sociale infrastructuur, verbindingen tussen bewoners, vrijwilligers en organisaties. We werken dorps- en wijkgericht. We vinden het van groot belang dat de mentoren van School’s cool wanneer dat gewenst is nauwe verbindingen kunnen leggen met andere vrijwilligers en professionals die in de gezinnen en hun omgeving werken. Binnen Forte Welzijn zijn die lijnen kort. Bij Forte welzijn werken professionals met veel ervaring met de doelgroep jongeren en met het werken met “maatjes” (= vrijwilligers die langere tijd een-op-een werken met een “cliënt”). Wij zijn ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van het mentoraat en de continuïteit van de contacten met leerlingen en hun ouders versterkt.

 

Dankzij het fonds van de Rabobank Foundation is het nu mogelijk om verder te gaan als zelfstandige vestiging in de gemeente Berg en Dal. Ons streven is om nog meer scholen, ouders en jongeren binnen de gemeente Berg en Dal te bereiken, zodat er meer jongeren begeleid kunnen worden. Dit mooie preventieve project kan niet bestaan zonder de enorme inzet van de vrijwillige mentoren. Zij bezoeken de jongeren wekelijks thuis en begeleiden hen daar waar nodig. Dit kan zijn met huiswerk, plannen, praten over school of over andere zaken en samen leuke dingen doen. Als coördinator van School’s Cool Berg en Dal is het dan ook een eer om met deze groep vrijwilligers samen te werken en School’s Cool groot te maken!